ޒަކިއްޓެ އަށް ފާޑުކިޔުން
އަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ 'ޒަކިއްޓެ' ކުރި ޕޯސްޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒު ވެއްޖެ
 
ޕޯސްޓް ފޮހެލީ ނޮޓިފިކޭޝަން އަންނަވަރު ގިނަ ކަމުން ކަމަށް ޒަކިއްޓެ ބުނި
 
ޒަކިއްޓެގެ ޕޯސްޓަށް ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން، މިހާރު ވަނީ ޕޯސްޓް ފޮހެލާފައި
 
ޒަކިއްޓެގެ ޕޯސްޓަށް ފާޑުކިޔާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ޝެއަރ ކުރި
ކ. މާލެ |
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހުސެއިން އިރުފާން ( ޒަކިއްޓެ)
ގޫގުލް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެއިން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

ޒަކިއްޓެ އަށް މީސް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާފައި ވަނީ އޭނާ ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި އަލީ ރަމީޒް ގެ ލަވަތަކަކީ %80 ކޮޕީ ލަވަތައް ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.

ޒަކިއްޓެ މި ޕޯސްޓު ކުރުމާއެކު ޕޯސްޓު ޝެއަރކޮށް ޕޯސްޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ އާ ދެކޮޅަށް ކޮމެންޓު ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ޒަކިއްޓެ ވަނީ ޕޯސްޓު ވެސް ފޮހެލާފަ އެވެ.

ޕޯސްޓު ފޮހެލުމަށް ފަހު ޒަކިއްޓެ ދެން ކުރި ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެނާ އެ ޕޯސްޓު ފޮހެލީ ނޮޓިފިކޭޝަން ތައް އަންނަ ވަރުން އޭނާ އަށް އުނދަގޫވާން ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިއުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންތަކަށް ބަސް ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. މި ޕޯސްޓު ވެސް މިހާރު ވަނީ ފޮހެލާފަ އެވެ.

މިއުޒިކާއި ލަވައާ ދުރަށް އަލީ ރަމީޒް ޖެހުނަސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ، އެންމެ މަގުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ އަދިވެސް އޭނާ ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
29%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
57%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved