ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޒަކިއްޓެ އަށް ފާޑުކިޔުން

އަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ 'ޒަކިއްޓެ' ކުރި ޕޯސްޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒު ވެއްޖެ

  • ޒަކިއްޓެގެ ޕޯސްޓަށް ފާޑުކިޔާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ޝެއަރ ކުރި
  • ޒަކިއްޓެގެ ޕޯސްޓަށް ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން، މިހާރު ވަނީ ޕޯސްޓް ފޮހެލާފައި
  • ޕޯސްޓް ފޮހެލީ ނޮޓިފިކޭޝަން އަންނަވަރު ގިނަ ކަމުން ކަމަށް ޒަކިއްޓެ ބުނި

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:59 | 3,343

ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހުސެއިން އިރުފާން ( ޒަކިއްޓެ) - ގޫގުލް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެއިން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

ޒަކިއްޓެ އަށް މީސް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާފައި ވަނީ އޭނާ ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި އަލީ ރަމީޒް ގެ ލަވަތަކަކީ %80 ކޮޕީ ލަވަތައް ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.

ޒަކިއްޓެ މި ޕޯސްޓު ކުރުމާއެކު ޕޯސްޓު ޝެއަރކޮށް ޕޯސްޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އޭނާ އާ ދެކޮޅަށް ކޮމެންޓު ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ޒަކިއްޓެ ވަނީ ޕޯސްޓު ވެސް ފޮހެލާފަ އެވެ.

ޕޯސްޓު ފޮހެލުމަށް ފަހު ޒަކިއްޓެ ދެން ކުރި ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެނާ އެ ޕޯސްޓު ފޮހެލީ ނޮޓިފިކޭޝަން ތައް އަންނަ ވަރުން އޭނާ އަށް އުނދަގޫވާން ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިއުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންތަކަށް ބަސް ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. މި ޕޯސްޓު ވެސް މިހާރު ވަނީ ފޮހެލާފަ އެވެ.

މިއުޒިކާއި ލަވައާ ދުރަށް އަލީ ރަމީޒް ޖެހުނަސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ، އެންމެ މަގުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ އަދިވެސް އޭނާ ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.