އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުން

ބެލަޜޫސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެންނަނީ

  • ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގައި
  • މި ފްލައިޓްގައި އަންނަ ދިވެހިން ޓިކެޓް ނަގާނީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
  • ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 17:33 | 5,313

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް - ފްލިކަރ

ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 50 ދަރިވަރުންނާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބި 23 ދިވެއްސަކު، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ބުނެފި އެވެ.

މި ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމަށް ހަަމަޖެހިފައި ވަނީ ލަންޑަނުން، ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ބޯޓެއްގަ އެވެ.

މި ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދަރިވަރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު މިންސްކް އިން ލަންޑަނަށް ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި ފްލައިޓްގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ، ޖަރުމަންވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައިކޮމިޝަނުން ދަނީ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްއާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ފްލައިޓްގައި އަންނަ ދިވެހިން ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ނަގާނީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.