ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އައްޒަ އާއި އައިންތު ދިން މެސެޖް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި
 
މިއީ އެއްދުވަހުގެ މަސައްކަތެއް
 
މިއީ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ އުފެއްދުމެއް
 
24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފައިވޭ
ކ. މާލެ |
މަރިޔަމް އައްޒަ އާއި އައިމިނަތު ރަޝީދާ
ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ ޚާއްސަ ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ.

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒާ އާއި އޭނާގެ މަންމަ އައިމިނަތު ރަޝީދާ އަދި އައްޒަގެ ދަރިފުޅު އީތަން ފެނިގެންދާ މި ވީޑިއޯ ހިއްސާ ކުރިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފައި ވެއެވެ.

އައިންތުގެ ކޮންސެޕްޓަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ހަ މިނެޓްގެ މި ވީޑިއޯގައި، އަވަށްޓެރިއެއްގެ ގޭ ދޮށަށް އެމްބިއުލާންސް ދިއުމުން އައިންތު އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ގުޅާ އަދި އެތަނަށް ދިއުމަށް ފުލް ކިޓްގައި ތައްޔާރުވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެ އެވެ.

އައިންތު އަޅާފައި ހުރި މާސްކާއި އައިންތުގެ ކޮސްޓިއުމަށް ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އައިންތު ބޭރަށް ނުކުންނަށް އުޅޭކަން އެނގުމުން އައްޒަ ގޮސް އައިންތު ހުއްޓުވާ ނަސޭހަތްދޭ މަންޒަރު ވީޑިއޯގައި ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި ވީޑިއޯއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އައްޒަ ބުނީ މި ވީޑިއޯއަކީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މެސެޖުތައް ފޯރުކޮށްދާ މި ދަނޑިުވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ މެސެޖެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކުރި ވީޑިއޯއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ގޭގައި މަޑުކުރައްވާ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

މި ވީޑިއޯ އަކީ އެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ވީޑިއޯ ނަގާފައި ވަނީ ފޯނެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް ކަމަށް އައްޒަ ބުންޏެވެ. ވީޑިއޯ ޑައިރެކްޓް ކޮށް އެޑިޓިންގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްފައިވަނީ ވެސް މުއާ އެވެ.

"ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ" މި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރިތާ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ވީޑިއޯ ބަލާ އަދި ވީޑިއޯ ޝެއަރކޮށްފއިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްކަށް އައްޒަ ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. އައްޒަ ބުނީ ވީޑިއޯ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމު ގޮސްގެން ބައެއް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދެއްކުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
83%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
13%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved