ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ރަމަޟާން މަސް-ހުކުރު ޚުތުބާ

"ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަކީ ހަމައެކަނި ބޭސް ކުރުމެއް ނޫން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުވެސް ކުރުން"

  • ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ "ރަމަޟާން މަހަށް ފަހުވެސް ހެޔޮ އަމަލު ކުރުން މަތީ ދެމިތިބުން"
  • ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށްވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ
  • މާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ މީހުންވެސް ގޭގައި ބަރާބަރަށް ނަމާދުކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2020 | ހުކުރު 14:14 | 2,022

އިސްލާމީ މަރުކަޒު- ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގަައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގަައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ - މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ސަބަބުތަކުގައި ހިފުން މާނަ ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލެންބުންވެސް ހިމެނޭކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަދަލު ގެނެސް، ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން 'ލޮކްޑައުން' ގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި ވާއިރު، މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ "ރަމަޟާން މަހަށް ފަހުވެސް ހެޔޮ އަމަލު ކުރުން މަތީ ދެމިތިބުން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށެވެ.

އެގޮތުން ޚުތުބާގައި ބުނީ، ބަލިމަޑުކަމުގެ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސަބަބުތަކުގައި ހިފުން މާނަ ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބައި އެއަށް އަމަލު ކުރަންވެސް ޖެހޭނެކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކެތްތެރިވުން، އެއާއެކު ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމާއި، ސަޖިދައިގައި ގިނަ ގިނައިން ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުއާ ކުރުމާއެކު ސަބަބުތަކުގައި ހިފުން، ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަކީ ބޭސް ކުރުން އެކަންޏެެއް ނޫން، އޭގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުވެސް ކުރުން،

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުމާއި، އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ އިތުރުން، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށްވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ބޭރަށް ނުދިއުމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ފިތުރު ޒަކާތް ނެރުމާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. އަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ މީހުންވެސް ގޭގައި ބަރާބަރަށް ނަމާދުކޮށް، އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.