ހޯމަ 06 ޖުލައި 2020
06 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިގްތިޞާދު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކާރު ޝޯވރޫމް ތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލައިފި

  • ކާރު އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކުގެ ސޭލްސް ވަނީ 40 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައި
  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދު ހުޅުވާލާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް އެކުލަވާލާފަ

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2020 | ހުކުރު 11:35 | 1,228

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޓޮޔޯޓާ ބްރޭންޑްގެ ކާރުތަކެއް ހުރި ޝޯވރޫމެއް ބަންދުކޮށްފައި - ރޮއިޓަރސް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 'ލޮކްޑައުން' ކޮށްގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް، ދެން އަންނަ ފިޔަވަހީގައި ލުއި ތަކެއް ދޭއިރު އެ ގައުމުގެ 5000ށް ވުރެ ގިނަ ކާރު ޝޯވރޫމްތައް ހުޅުވާލަން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިންޑަސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

މަރޗް މަހުގެ މެދު ތެރެއިން ފެށިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކާރު ފެކްޓްރީތަކާއި އެކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފެކްޓްރީތަކާއި ޝޯވރޫމްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު ކާރު އުފައްދާ ކާރުޚާނާތައް ނުވަތަ ފެކްޓްރީތަކުގެ ސޭލްސް ވަނީ 40 އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ތަންތަނުން ވަނީ ކާރާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި އުފައްދަން ފަށާފަ އެވެ.

މޮޓޯ މެނުފެކްޗަރަރސް އެންޑް ޓްރޭޑަރސް މައިކް ހޭވްސް ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މިކަމާއި ގުޅިގެން ބުނެފައި ވަނީ ކާރު ޝޯވރޫމް ތަކަކީ ބޮޑެތި ތަންތަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން އެމީހުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިތުބާރު ލިބި، އިގްތިޞާދު ހުޅުވާލުމަށް މަގުފަހި ވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދު ހުޅުވާލާނެ ގޮތުގެ 'ޓައިމް ލައިނެއް' އެކުލަވާލާފަ އެވެ. އިގްތިޞާދުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ހުޅުވާލުމަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތައް ޖޫން 1 ން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.