raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
އަލުވި ސެލެޑް
 
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބޭނުން ވައްތަރެއް އަޅައިގެން މި ސެލެޑް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
33,265
ކ. މާލެ |
19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 13:42
އަލުވި ސެލެޑް
ހަންގްރީ ފޯއެވަރ.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 3 އަލުވި ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ކެރެޓް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 3/4 އަލަނާސި (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ½ ޖޯޑު ބީންސް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • ½ ޖޯޑު ފްރެޝް ގްރީން ޕީސް
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރާށް)
  • ½ އަސޭމިރުސް
  • 1 ޖޯޑު މަޔޮނައިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އަލުވި، ކެރޮޓް، ގްރީން ޕީސް، ބީންސް 2 މިނެޓު ފެނުކައްކާލާށެވެ. ފެނު ކައްކާނީ، ކޮންމެ ތަރުކާރީއެއް ވެސް ވަކި ވަކިންނެއެވެ. ގްރީން ޕީސް އާއި އަލުވި ފެނު ކައްކާނީ 3 މިނެޓު ވަންދެންނެވެ. ބާކީ ހުރި ތަރުކާރި ފެނު ކައްކާނީ 2 މިނެޓަށެވެ.

ފެނު ކެއްކި ހުރިހާ ތަރުކާރިއެއް ބޯތައްޓަކަށް އަޅާލުމަށް ފަހު، އަލަނާސި ވެސް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް މަޔޮނައިސް، އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
18%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
64%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް