raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ބަށި ރޯލްސް
 
ބަށި ރޯލްސްގެ ތެރެއަށް ބޭނުންނަމަ މަސްވެސް އެޅިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
5,630
ކ. މާލެ |
19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 13:20
ބަށި ރޯލްސް
ރެސިޕީ ތަރޓީ. ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ބަށި (ސްލައިސް ކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ސަމުސާ އޮރިގާނޯ
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ
  • 1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  • ޗީޒް (ކްރީމް) ބަދަލުގައި މަޔޮނައިސް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ
  • 1 ބިސް
  • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
  • ޕާސްލޭ
  • ޗިލީ ސޯސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބަށި ތުނިކޮށް ފޮތިކޮށް ކޮށާލުމަށް ފަހު ޓްރޭއެއްގައި ފަތުރާލުމަށް ފަހު އޭގެ މައްޗަށް އޮރިގާނޯ، އަސޭމިރުސް، ލޮނު ތެޔޮ ބުރުވާލާށެވެ. ދެން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި 20 މިނެޓު ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، ބޯތައްޓަކަށް ކްރީމީ ޗީޒް، ބިސް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ލުނބޯ ހުތް، ޕާސްލޭ ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށް ފަހު އެ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އެހެން ޓްރޭއެއްގައި ސޯސް ހާކާލާށެވެ. ދެން ފިހުނު ބަށި ފޮތީގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ސޯސް ރަނގަޅަށް ފަތުރާލުމަށް ފަހު، ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ސޯސް ހޭކި ޓްރޭގައި ފަތުރާލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް މަތީގައި ސޯސް އާއި ޗީޒް ގާނާލުމަށް ފަހު، 200 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައި 25 މިނެޓު ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް