ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ބަށި ރޯލްސް

 • ބަށި ރޯލްސްގެ ތެރެއަށް ބޭނުންނަމަ މަސްވެސް އެޅިދާނެ

ކ. މާލެ | 19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 13:20 | 5,076

ބަށި ރޯލްސް - ރެސިޕީ ތަރޓީ. ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ބަށި (ސްލައިސް ކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ އޮރިގާނޯ
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • ޗީޒް (ކްރީމް) ބަދަލުގައި މަޔޮނައިސް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ
 • 1 ބިސް
 • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
 • ޕާސްލޭ
 • ޗިލީ ސޯސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބަށި ތުނިކޮށް ފޮތިކޮށް ކޮށާލުމަށް ފަހު ޓްރޭއެއްގައި ފަތުރާލުމަށް ފަހު އޭގެ މައްޗަށް އޮރިގާނޯ، އަސޭމިރުސް، ލޮނު ތެޔޮ ބުރުވާލާށެވެ. ދެން 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި 20 މިނެޓު ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، ބޯތައްޓަކަށް ކްރީމީ ޗީޒް، ބިސް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ލުނބޯ ހުތް، ޕާސްލޭ ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށް ފަހު އެ އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އެހެން ޓްރޭއެއްގައި ސޯސް ހާކާލާށެވެ. ދެން ފިހުނު ބަށި ފޮތީގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ސޯސް ރަނގަޅަށް ފަތުރާލުމަށް ފަހު، ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ސޯސް ހޭކި ޓްރޭގައި ފަތުރާލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް މަތީގައި ސޯސް އާއި ޗީޒް ގާނާލުމަށް ފަހު، 200 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައި 25 މިނެޓު ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.