ހޯމަ 06 ޖުލައި 2020
06 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވީބީ ބްރަދާސްގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވުން

ވީބީ ބްރަދާސްގެ ފިހާރަތައް އަލުން ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

  • ފިހާރައަށް އަންނައިރު މާސްކް އަދި އަންގި އަޅަން ޖެހޭ
  • ފިހާރައަށް ވަދެވޭނީ އެންމެ ގިނަ ވެގެން ތިން މީހުންނަށް
  • ކޮންމެ ކަސްޓަމަރެއް ވެސް ފިހާރައަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ތާމަލް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 12:35 | 3,805

މާފަންނުގައި ހުންނަ ވީބީ މާޓް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ވީބީ ބްރަދާސްގެ ފިހާރަތައް އަލުން ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

ވީބީ ބްރަދާސްގެ ފިހާރަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 8 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއް ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލީ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ވީބީ ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި، އެނޫން ވެސް ދިވެހިންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް، މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކަށް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އަލުން ޚިދުމަތް ފަށާ ވީބީ ބްރަދާސް އިން ބުނީ ވީބީ މާޓް ގަލޮޅު އަދި މާފަންނުގެ ފިހާރަ 9:00ން 12:00ށް ، 13:30ން 17:00ށް 21:00ން 00:00ށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވީބީ ބްރަދާސް ބާޒާރު ހޯލް ސޭލް ހެނދުނު 9:00ން ހަވީރު 16:00ށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެއެވެ. މި ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7984366 ނަންބަރަށް ފިހާރައިގެ ނަން، ޖީއެސްޓީ ނަންބަރު ނުވަތަ ބޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު ލިސްޓް ވައިބާ ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ވީބީ ބްރަދާސްއިން ބުނީ ފިހާރައަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އަންނައިރު ފުލުހުން ދޫ ކުރާ ހުއްދަ ލިބުނުތޯ ޔަޤީން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފިހާރައަށް އަންނައިރު މާސްކް އަދި އަންގި އެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްފަހަރާ ފިހާރައަށް ވަދެވޭނީ ގިނަ ވެގެން 3 ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށްވެސް ވީބީން ބުންޏެވެ.

ކޮންމެ ކަސްޓަމަރެއް ވެސް ފިހާރައަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ތާމަލް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވީބީ ބްރަދާސްއިން ބުނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން، އަބަދުވެސް ތިން ފޫޓްގެ ގައިދުރު ކަމެއް ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.