ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗޮކޯ ޕައި

  • ވައިޓް ޗޮކްލެޓްގެ ބަދަލުގައި އެމީހަކު ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ޗޮކްލެޓެއް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 18 މެއި 2020 | ހޯމަ 11:58 | 4,370

ޗޮކޯ ޕައި - ޗޮކްލެޓް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މީރު ވައްތަރެއް - ދަ ޓެރޭސް ކިޗަން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • ½ ޖޯޑު ފެން
  • ½ ޖޯޑު އިންސްޓެންޓް ކޮފީ ޕައުޑަރ
  • 50 ގްރާމް ވައިޓް ޗޮކްލެޓް
  • 2 ސަމުސާ ކިރު
  • 9 މާރީ ބިސްކޯދު
  • 100 ގްރާމް ޑާކް ޗޮކްލެޓް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ވައިޓް ޗޮކްލެޓް ތެރެއަށް ކިރު އަޅައިގެން އުނދުންމަތީގައި ޗޮކްލެޓް ދިޔާކޮށްލާށެވެ. ދެން މާރީ ބިސްކޯދުގެ އެއްފުށުގައި ޗޮކްލެޓް ހޭކުމަށް ފަހު އަނެއް ބިސްކޯދު މަތީގައި ބާއްވާށެވެ. މަތީގައި ބޭއްވި ބިސްކޯދުގެ މަތީގައި އަނެއްކާ ވެސް ޗޮކްލެޓް ހޭކުމަށް ފަހު މަތީގައި ބާއްވާށެވެ. އޭރުން ހުންނާނީ ތިން ލޭޔަރަށެވެ.

ދެން ކޮފީ އާއި ފެނާ ގިރާފައި ކުޑަކޮށް ކައްކާލުމަށް ފަހު، ބިސްކޯދުގެ ދެ ފުށުގައި ފިއްސަކުން ހާކާލާށެވެ. ދެން ޑާކް ޗޮކްލެޓް ދިޔާކޮށްލާށެވެ. ޗޮކްލެޓް ދިޔާވުމުން ބިސްކޯދު އޭގެ ތެރެއަށް ލުމަށްފަހު ނަގާލާށެއެވެ. ދެންފިނިކޮށްލާށެއެވެ. އޭރުން ހުންނާނީ ބޭރުގައި ހޭކި ޗޮކްލެޓްތައް ހަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.