ރޯދަ ބަދިގެ 1441
އަނބު ސާގު ފަނި
 
ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި ގެރިކިރުވެސް އެޅިދާނެ
 
ސާގު ފަންޏަކީ ފިނިކޮށްގެން ބޯލަން ވެސް މީރު ބުއިމެއް
ކ. މާލެ |
އަނބު ސާގު ފަނި
ޑައިސްކްރިޕްޓް.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޖޯޑު ކާށިކިރު
  • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
  • ¼ ޖޯޑު ސާގު
  • 1 އަނބު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ސާގު ތެރެއަށް ފެންއަޅާފައި 30 ސިކުންތު ބަހައްޓާށެއެވެ. އެއަށްފަހު ވަކި ތެއްޔެއްޔެގައި ކާށި ކިރުގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އެޅުމަށް ފަހު ކައްކާލާށެވެ. ހޫނުވުމުން ބޭލުމަށްފަހު އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާށެއެވެ.

ދެން އެހެން ތެއްޔަކަށް 4ޖޯޑު ފެން އަޅާލާށެއެވެ. ފެން ހޫނުވެ ބޮކި ޖަހަން ފެށުމުން ސާގު އަޅައިގެން 10 މިނިޓް ކައްކާލާށެއެވެ.

ސާގު ބޭނުންވާ ވަރަށް ކެކުމުން ވަކިން ނަގާލުމަށް ފަހު ފިނި ފެން އެއްޗަކަށް އަޅާލާ އިރުކޮޅަކު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ވަކިން ސާގު ނަގާ ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ކިރުގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެއެވެ. އެއަށްފަހު އަނބު ކިއުބުކޮށް ކޮށާފައި، ސާގު ތަށިތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ފިނިކޮށްގެން ކާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved