އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ގްރީން ޗިލީ ޕެޕަރ ޕިކެލްސް

 • ބަތާއެކު ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެ
 • މިއީ ގިނަދުވަހު ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާލައިގެން ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ އަސާރައެއް

ކ. މާލެ | 17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 12:24 | 3,474

ގްރީން ޗިލީ ޕެޕަރ ޕިކެލްސް - މާންޗީ.ކޮމް

ޕިކެލްސް ނުވަތަ އެކި ވައްތަރުގެ އަސާރައަކި ދިވެހިން ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެއެވެ. މިރުހުގެ އަސާރަވެސް ވަރަށް މަގުބޫލެއެވެ. މިފަހަރު މި ތައްޔާރުކޮށްލަނީ ގިނަ ދުވަހު ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ އަސާރަ އެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ކިލޯ ގްރީން ޗިލީ ( ތޮޅި މިރުސް)
 • ½3 ޖޯޑު ފެން
 • ½ ޖޯޑު ސޯއީ ސޯސް
 • ¼ ލޮނު
 • ¼ ޖޯޑު ވައިޓް ވިނެގަރ
 • 3 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ޕެޕަރ ފްލޭކްސް
 • 1 ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް
 • 1 ސަމުސާ ސެސިމީ އޮއިލް
 • ސެސިމީ ސީޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ފެން އެޅުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ސޯއީ ސޯސް، ވިނެގަރ، ލޮނު، ހަކުރު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު، ގިނި މެދު މިނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ކައްކާށެއެވެ. ބޮކި ޖަހަން ދެން ކައްކަން ވާނެއެވެ. ދެން މިރުސްތަކުގެ ތަނޑި ކުޑަކޮށް ބުރިކޮށްލާފައި، ބޮޑު ފުޅިއަކަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން ކެއްކި ފެންގަނޑު އެ ފުޅިތެރެއަށް އަޅާލުމަށް ފަހު މަތިޖަހާފައި އެއްދުވަސް ވަންދެން ބަހައްޓާށެއެވެ. މި ގޮތަށް އެއް ދުވަސް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ނަގާއިރު މިރުހުގެ ކުލަ ހުންނާނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ދެން ފުޅީގައި ހުރި ފެން އަނެއްކާވެސް ތެލި ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު 15 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ. ކައްކާ ނިމުމުން ފެންގަނޑު ހިހޫކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ފުޅިތެރެއަށް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން ފްރިޖްގައި 5 ދުވަސް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ދެން ކާން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ލޮނުމެދާއި، ޕެޕަރ ފްލޭކްސް، ސޯއީ ސޯސް، އޮލިވް އޮއިލް، ސެސިމީ އޮއިލް، އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް މިރުސް އަޅާލާށެވެ. އަދި ސޯސްގަނޑު މިރުހުގައި ހާކާލައިގެން ބޭނުން ކޮށްލާށެވެ. ބޭނުން ނަމަ މި ތަކެތި ނާޅާވެސް ބޭނުންކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.