ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންފި

  • މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމާނާ އަރަބި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ
  • ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިޔާ

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 07:25 | 4,003

ރަސްގެފާނު ސަލްމާންއާ މޭ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު - ގޫގުލް

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ފަހު ވެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ލިބެމުންދާނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާމޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ދަތުރުގެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ މި ދަތުރުގައި ސައުދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒްއަށް މޭ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ސައުދީއަކީ އަރަބި ދުނިޔޭގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔާފާރީގެ އެންމެބޮޑު ބައިވެރިޔާއެވެ.

ނިމިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު މޭ ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަތް ލިސްބަން މުއާހަދާގެ 50 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދައިން ފަށާފައެވެ.

މޭވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ވެރިޔާ ސާރާ އަލް ޝުހައިމީ އާއި ވަލީ އަހުދު އަދި އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ބިން ނާއިފްއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ރަސްގެފާނު ސަލްމާންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މޭ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ބަލަމުން ދަނީ އިނގިރޭސ ވިލާތުގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދޭނެ ސައުދީގެ ގާބިލް  އިންވެސްޓަރުންނަށް ކަމަށެވެ

މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމާނާ އަރަބި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުން އީޔޫއިން ވަކިވުމަށް ފަހު އަލަށް ގާއިމްކުރާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މޭ ބައްލަވަމުން ގެންދަވަނީ ހަކަތައިގެ ގޮތުން މުއްސަނދި ގަލްފުގެ ގައުމުތަކަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުން އެންމެ ގިނަ ވިޔަފާރި އެކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ގައުމު ކަމަށް ވާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރު ސައުދީން ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އަށް ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.