ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2020 | ހުކުރު 12:53
ގާލިކް ޝްރިމްޕް
ގާލިކް ޝްރިމްޕް
ކެރީ އޮސްމޮންޑް.ކޮމް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ގާލިކް ޝްރިމްޕް
 
ސީފުޑްގެ ބާވަތްތައް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މި ޑިޝްކަމުދާނެ

ސީފުޑަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެއެވެ. ސީފުޑްގެ އެކި ބާވަތްތައް ފިހެގެންނާއި ހިކިކޮށް ހަދައިގެން ކެއުމަށް ފޯރި ހުންނަ ބައެކެއެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ ސީފުޑްގެ ޝްރިމްޕް ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ. މި ތައްޔާރުކޮށްލަން މާގިނަ ބާވަތްތަކެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • ½ ޖޯޑު އޮލިވް އޮއިލް
  • 1 ސަމުސާ ރެޑް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް
  • 10 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
  • 2 ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
  • ½ ލޮނު
  • ½ އަސޭމިރުން
  • 5 ސަމުސާ ލުނބޯ ޖޫސް ( 1 ފަޅި ލުނބޯ ރަނގަޅުވާނެ)
  • ޕާސްލޭ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން ގަދަ ގިނީގައި ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ރެޑް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް އާއި ކޮށާފައި ހުރި ލޮނުމެދު އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. މިގޮތަށް އެއް މިނެޓު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ޝްރިމްޕް، ޕެޕްރިކާ އަޅައިގެ އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު، ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ލުނބޯ ޖޫސް، ޕާސްލޭ އަޅާލާށެއެވެ. ޕާސްލޭ އެޅުމުން އިތުރަށް ރަހަ މީރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ދެން ޝްރިމްޕްތައް ރޯފިލުމުން އުނދުން މަތިން ބާލާށެއެވެ. މިހާރު މިހިރީ ގާލިކް ޝްރިމްޕް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ދެން ބްރެޑް އާއި ޖަހައިގެން ނުވަތަ ރޮށްޓާ ޖަހައިގެން ކާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް