އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ގާލިކް ޝްރިމްޕް

  • ސީފުޑްގެ ބާވަތްތައް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މި ޑިޝްކަމުދާނެ

ކ. މާލެ | 15 މެއި 2020 | ހުކުރު 12:53 | 2,442

ގާލިކް ޝްރިމްޕް - ކެރީ އޮސްމޮންޑް.ކޮމް

ސީފުޑަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެއެވެ. ސީފުޑްގެ އެކި ބާވަތްތައް ފިހެގެންނާއި ހިކިކޮށް ހަދައިގެން ކެއުމަށް ފޯރި ހުންނަ ބައެކެއެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ ސީފުޑްގެ ޝްރިމްޕް ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ. މި ތައްޔާރުކޮށްލަން މާގިނަ ބާވަތްތަކެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • ½ ޖޯޑު އޮލިވް އޮއިލް
  • 1 ސަމުސާ ރެޑް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް
  • 10 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
  • 2 ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
  • ½ ލޮނު
  • ½ އަސޭމިރުން
  • 5 ސަމުސާ ލުނބޯ ޖޫސް ( 1 ފަޅި ލުނބޯ ރަނގަޅުވާނެ)
  • ޕާސްލޭ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން ގަދަ ގިނީގައި ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ރެޑް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް އާއި ކޮށާފައި ހުރި ލޮނުމެދު އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. މިގޮތަށް އެއް މިނެޓު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ޝްރިމްޕް، ޕެޕްރިކާ އަޅައިގެ އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު، ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ލުނބޯ ޖޫސް، ޕާސްލޭ އަޅާލާށެއެވެ. ޕާސްލޭ އެޅުމުން އިތުރަށް ރަހަ މީރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

ދެން ޝްރިމްޕްތައް ރޯފިލުމުން އުނދުން މަތިން ބާލާށެއެވެ. މިހާރު މިހިރީ ގާލިކް ޝްރިމްޕް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ދެން ބްރެޑް އާއި ޖަހައިގެން ނުވަތަ ރޮށްޓާ ޖަހައިގެން ކާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.