ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކިއާރާ އަދްވާނީ

ކިއާރާ އަދްވާނީގެ ނަމާއި ޕްރިޔަންކާގެ ފިލްމަކާ ގުޅުންހުރިކަން އިނގޭތަ!

  • ކިއާރާ ގެ ނަން އިންސްޕަޔާ ވީ ޕްރިޔަންކާގެ ފިލްމު "އަންޖާނާ އަންޖާނީ" އިން
  • ކިއާރާ އަށް ނަން ބަދަލުކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރުގަ
  • ބޮލީވުޑަށް އައުމުގެ ކުރިން ކިއާރާގެ ނަމަކީ އާލިއާ އަދްވާނީ

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 23:27 | 4,330

ކިއާރާ އަދްވާނީ - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގައި ނަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އެންމެނަށް ވެސް އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވެނީ ނަމުންނެވެ. ދެ މީހަކަށް އެއް ނަމެއް ކިޔަންޏާ އޮޅުން އަރަ އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ކަބީރް ސިންގް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ކިއާރާ އަދްވާނީ ބުނީ "އަންޖާނާ އަންޖާނީ" ފިލްމުގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް ކިޔާ ނަން އޭނާ އަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ދަރިއަކަށް ކިއާރާ ކިޔަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އޭނާގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރުމުން އެނަން އޭނާއަށް ބަދަލުކުރީކަމަށެވެ. ކިއާރާ ނަން ބަދަލުކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ބޮލީވުޑަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ކިއާރާގެ ނަމަކީ އާލިއާ އަދްވާނީ އެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކިއާރާ ބުނީ ނަން ބަދަލު ކުރީ އާލިއާ ބަޓު ގެ ނަމާ އެއްގޮތްވުމުން އޮޅުން އަރާނެތީ އެވެ. އެހެންކަމުން އޯޑިއެންސަށް އާލިއާ ފަދަ ސުޕަސްޓާރަކާ އޭނައާއި އޮޅެންބޭނުން ނުވީކަމަށެވެ.

ޙަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ކިއާރާ ދެން ފެނިގެންދާނީ ފިލްމު "ޝޭރްޝާހް" އިން ސިދާތް މަލޯތްރާ އާއެކުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.