އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ"

ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމްގައި ރިލީޒް ކުރަނީ

  • ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައި ވަނީ ސުޖިތް ސިރްކާސް
  • މިފިލްމަކީ އަމީތާބާއި އަޔޫޝްމަން އެކުގައި ސްކްރީނުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު
  • ޖޫން 12 އިން ފެށިގެން އެމެޒޯން ޕްރައިމް އިން ފިލްމު ބެލޭނެ

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 23:15 | 2,689

ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގައި އަމީތާބް އާއި އަޔޫޝްމަން - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ސުޖިތް ސިރްކާސް ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމު ގުލާބޯ ސިތާބޯ 12 ޖޫން އިން ފެށިގެން އެމެޒޯން ޕްރައިމްގައި ސްޓްރީމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެމެޒޯން ޕްރައިމް އިން މި ފިލްމު ޖޫން 12 އިން ފެށިގެން ރިލީޒް ކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގަ އެވެ. މިއީ ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ އެވެ.

ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަމީތާބް ބުނީ މިއީ އާއިލާ އާއެކު ގޭގަ ތިބެގެން ކޮންމެހެންވެސް ބަލާލަން ޖެހޭ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. އަމީތާބްގެ ރޯލް ޑައިރެކްޓަރު ފުރަތަމަ ދައްކާލި އިރުން ފެށިގެންވެސް ވަރަށް ގަޔާވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި އަޔޫޝަމަން އާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ އުފާކުރާ ކަމަށް އަމީތާބު ބުނެ އެވެ.

އަޔޫޝްމަން އަކީ ސުޖިތު 2012 ވަނަ އަހަރު ފިލްމު" ވިކީ ޑޯނާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރި އެކްޓަރެކެވެ. އަޔޫޝްމަން ބުނީ މި ފިލްމަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ޙާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ސުޖިތް އާއެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމުންނެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިއަދު އޭނާ އަށް މި އަދެވުނު ހިސާބަށް އާދެވުމުގައި ސޫޖިތް ގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑުކަމަށެވެ. އަދި އަމީތާބް އާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްލަން ލިބުމަކީ އޭނާގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށްވެސް އަޔޫޝްމަން ބުނެފައި ވެއެވެ. މިކަން ވެސް މަގުފަހި ކޮށްދިނީ ޑައިރެކްޓަރ ސުޖިތް ކަމަށް އަޔޫޝްމަން ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަބަދުވެސް މިކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މިފިލްމު ވެގެން ދާނީ އަމީތާބާއި އަޔޫޝްމަން އެކުގައި ސްކްރީނުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.