އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ނަޓެއްލާ އޯރިއޯ ޓްރަފްލްސް

  • މި ރެސިޕީއަށް ބޭނުން ކުރަނީ، ގިނަބައެއްގެ ފެވަރިޓް، ނަޓެއްލާ އަދި އޯރިއޯ ބިސްކޯދު!

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:17 | 6,606

ނަޓެއްލާ އޯރިއޯ ޓްރަފްލްސް، މިއީ ދަސްޕްރޫސް އީޓްސްގެ ފޮޓޯއެއް - ގޫގުލް

އޯރިއޯ އަދި ނަޓެއްލާ، މިއީ ގިނަ ބައެއްގެ ފެވަރިޓްސްއެވެ. މި ދެބާވަތް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު މި ރެސިޕީ އަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ޑިޒަރޓެކެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

  • ބައި ޖޯޑު ހެޒަލްނަޓް (ނޫނީ ބޭނުން ކޮންމެ ނަޓްއެއްވެސް)
  • ބައި ޖޯޑު ނަޓެއްލާ
  • 170 ގުރާމް ކްރީމް ޗީޒް
  • 150 ގުރާމް މިލްކް ޗޮކްލެޓް (ދިޔާކޮށްފައި)
  • 2 ބޮޑު ޕެކެޓް އޯރިއޯ ބިސްކޯދު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޓްކޮޅު ހިމުންކޮށް މުގުރާލާށެވެ. ދެން ބިސްކޯދުތައް ވަކިން ބްލެންޑަރެއްގައި ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. ބޮޑެތި ބިސްކޯދުކޮޅު ކޮޅު ހުރިނަމަ، އެ ހިމުން ވަންދެން ބްލެންޑް ކުރާށެވެ.

ދެން ހިމުންކުރި ބިސްކޯދާއި، ކްރީމް ޗީޒް އަދި ނަޓެއްލާ އެއްކޮށްލާ، ނަޓްސް ކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. މި މިކްސްޗަރު 15 މިނެޓް ވަންދެން ގަނޑުކުރާ ބައިގައި ފިނިކޮށްލާށެވެ.

އެއަށް ފަހު ފުރިޖުން ނަގައި، އޭގެން ގުޅަ ވަށާފައި ދިޔާކޮށްފައި ހުރި ޗޮކުލެޓު ތަށި ތެރެޔަށްލާފައި ރަނގަޅަށް ކޯޓުކޮށްލާށެވެ.

ގުޅަތައް ރަނގަޅަށް ޗޮކުލެޓުން ނިވާވުމުން ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާފައި އަނެއްކާ ފިނިކުރަން ލާށެވެ. ޗޮކްލެޓް ކޯޓިން ހަރުވުމުން ބޭނުމިއްޔާ ގުޅަތަކުގެ މައްޗަށް ނަޓެއްލާ ނުވަތަ ވައިޓް ޗޮކްލެޓް ޑްރިޒަލް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.