އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސޯފީ މާބަނޑުކަން ހާމަވުން

އެންމެފަހުން ސޯފީ ބަލިވެ އިންކަން ހާމަވެއްޖެ

  • މިދެތަރިން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 14 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 13:12 | 1,660

ސޯފީ ޓަރނަރ އާއި ޖޯ ޖޯނަސް - ޑެއިލީ މެއިލް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ސޯފީ ޓަރނަރ މާބަނޑުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

"ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް" ގެ ތަރި ސޯފީ އާއި "ޖޯނަސް ބްރަދާސް" ބޭންޑްގެ އެއް މެންބަރު ކަމަށްވާ ޖޯއަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާތާ ވަނީ މަސްތަކެއް ވެފައެވެ.

ގާތް މަސްދަރަކުން ސޯފީ ބަލިވެ އިންކަން ޔަޤީން ކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް މިދެތަރިންގެ ފަރާތުން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސޯފީ ބޭރަށް ނުކުންއިރު ހޫޑީ އާއި ގަޔަށް ދޫ ހެދުން ލައިގެން ބަނޑު ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދެތަރިންވެސް ސެލްފް އައިސޮލޭޝަންގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުން ދާއިރު، މިދެތަރިން ދަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯތަކާޢި، ވީޑިއޯތައް ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުގައި ވެސް ސޯފީގެ ބަނޑު ފާހަނގަ ވާވަރަށް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދެތަރިން އެކުގައި ލޮސް އެންޖެލިސް ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއް ވަނީ ޢާންމުވެފައެވެ. އެފޮޓޯގައި ކަޅުކުލައިގެ ލެގިންސަކާއި އަތްދިގު ކަޅު ޓީޝާޓެއް ލާފައި ސޯފީ ހުރިއިރު އޭނާގެ ބަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުވެއެވެ. ފޮޓޯގައި ދެތަރިންވެސް ތިބީ މާސްކް އަޅައިގެންނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ހޫނު މޫސުމުގެ މެދުތެރޭ ސޯފީ ވިހާނެއެވެ.

ސޯފީ އާއި ޖޯ އެކުގައި ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެތެރޭގަވެ. އަދި ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ދެ މީހުން އިންސްޓަގްރާމްގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ފޮޓޯތައް ޝެއަރކޮށްފައި ވާއިރު، ދެ މީހުން ކައިވެނިކުރަން އެންގޭޖްވީ އެ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގެ މަހުގައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މއި މަހު، ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑް ހަފުލާއަށް ފަހު، ސޯފީ އާއި ޖޯ ވަނީ އެމެރިކާގެ ވޭގަސްގައި ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑިޕްލޯ ވަނީ މިތަން އިންސްޓްރާމް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ސްޓްރީމްކޮށްފަ އެވެ. މެއި މަހު ކައިވެނި ކުރި ނަމަވެސް، ސޯފީ އާއި ޖޯގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ޖޫން 2019 ގައި ފްރާންސްގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.