ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޓޮމާޓޯ ސޯސް ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން މި އޮތީ ފަސޭހަ ގޮތެއް!
 
ޓޮމާޓޯ ސޯސް ތައްޔާރުކޮށް މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ
ކ. މާލެ |

މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިމިވާ ނުރައްކާތެރިކަމުގައި، އަބަދު ފިހާރަތަކުން އެއްޗެހި ގަތުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެއެވެ. މި ފުރަބަންދުގައި ޓޮމާޓޯ ސޯސް ހުސްވެއްޖެނަމަ ގަންނަން ހަދާނެ ކަމެއް ނެތެއެވެ. ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލާށެއެވެ. މި އޮތީ ރެސިޕީއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬‬

  • 1 ކިލޯ ޓޮމާޓޯ
  • 1 ބީޓްރޫޓް
  • 2/1 ފިޔާ ( ފަޅިކޮށްފައި)
  • 3 ލޮނުމެދު
  • އިނގުރު (ކުޑަ އެތިކޮޅެއް)
  • 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/4 ވިނެގަރ
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  • 2 ހިކިމިރުސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތެއްޔަކަށް ޓޮމާޓޯ، ބީޓްރޫޓް، ފިޔާ، ލޮނުމެދު، އިނގުރު، ހަކުރު، ވިނިގަރ، ލޮނު، ހިކިމިރުސް އަޅައިގެން 30 މިނިޓް ނޫނީ 40 މިނިޓް މަޑު ގިނީގައި ކައްކާލާށެއެވެ. ކައްކާ ނިމުމުން ދޭފަތުން ކުޑަކޮށް އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން މިކްސަރަށް ޓޮމާޓޯ ސޯސް ގަނޑު އަޅައިގެން ގިރާލާށެއެވެ. އެއަށް ފަހު ފުރޭންޏަކަށް އަޅައިގެން ފުރާނާލާށެއެވެ. މިހާރު މިހިރީ ޓޮމާޓޯ ކެޗަޕް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ދެން ހުސްކުރި ފުޅިއަކަށް އަޅާލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved