ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ކޮކްނަޓް ހަލުވާ

  • މި ހަލުވާ މަދު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ

ކ. މާލެ | 13 މެއި 2020 | ބުދަ 10:10 | 3,980

ކޮކްނަޓް ހަލުވާ - ޔޫޓިއުބް

ކާށި ހުނި ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ފޮނި ކާތަކެއްޗަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެއެވެ. މިފަހަރު މާ ގިނަ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަށް ނުޖެހެއެވެ. ގޭގައި މީތި ޓްރައިކޮށްލުން ކިހިނެއް ވާނެތޯ؟

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1 ޖޯޑު ފްރެޝް މިލްކް
  • 1 ކާށި ( ގާނާފައި)
  • 2/1 ބަޓަރު
  • 2 ސަމުސާ ކޯންފްލަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވާ ހޫނުކޮށްލުމަށް ފަހު، ކިރާއި ހަކުރު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ހުންޏާއި ބަޓަރު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ކޯން ފްލަރ އަޅާލާށެއެވެ. ދެން އެއްކޮށް ހިކެންދެން ހަލަމުން ދާށެއެވެ.

އެއަށްފަހު ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރު ހާކާލުމަށްފަހު، ތައްޔާރުކުރި ހުނިގަނޑު ޓްރޭގެ ތެރެއަށް އަޅައިގެން ރީތިކޮށް ފަތުރާލާށެއެވެ. ދެން 1 ގަޑި އިރުވަންދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާށެއެވެ. އެއް ގަޑިއިރުވުމުން ނަގާ ކަފާލާށެއެވެ. މިހާރު މިހިރީ ކޮކްނަޓް ހަލުވާ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.