ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފެންބޮޑުވުން

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފެންބޮޑުވުން: މަރުވެފައިފައިވާ ތިން މީހުން ކޯރެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

  • އެއާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކުވަނީ ކާރުން ފުންމާލައިގެން ސަލާމަތްވެފަ

ކ. މާލެ | 4 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 18:21 | 1,951

އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ފެންގަނޑު ބޮޑުވި ނިއު ސައުތު ވޭލްސްގެ ކޯރެއްގެ ތެރެއިން - އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރި ތޫފާނުގައި ފެންބޮޑުވެ ކާރެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ދެ ދަރިން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ފެންގަނޑު ބޮޑުވި ނިއު ސައުތު ވޭލްސްގެ ކޯރެއްގެ ތެރެއިން އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެގައުމަށް އެރި ތޫފާން ޑެބީއަށްފަހު އެ ގައުމަށް ގެންދަނީ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.

އެއާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ކާރުން ފުންމާލައިގެން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރި ތޫފާނަށް ފަހު އެގައުމުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި އިތުރު ތިން މީހުން މަރުވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން މަރުވި ތިން މީހުންގެ ނަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަތް އަހަރުގެ ފިރެހެން ކުއްޖަކާއި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.