ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ފުރަބަންދުގައި ތިބޭ އިރު "މެންގޯ އައިސް-ކްރީމް" ތައްޔާރުކޮށްލަމާ!

  • އައިސްކްރީމްގެ އެކި ފްލެވަރ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
  • ގެރިކިރު، ކްރީމް މިކަހަލަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާޅާ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2020 | ހޯމަ 14:52 | 49,366

މެންގޯ އައިސް-ކްރީމް - ޔޫޓިއުބް

ގޭގައި އައިސް-ކްރީމް ތައްޔާރުކޮށްލުމަކީ މިހާރު މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަސޭހައިން ބާޒާރުން ލިބެން ހުންނަ ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ގޭގައި ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ ބައެއް ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް-ކްރީމް ހެދިދާނެއެވެ. މިފަަހަރު "މެންގޯ އައިސް-ކްރީމް" ތަޖުރިބާ ކޮށްލަން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.

އެހެން ރޯދަ މަހު އަނބު ތިޔާގި ނަމަވެސް މި އަހަރު އަނބު އެހާ ފަސޭހައިން ނުލިބެއެވެ. ދިވެހި އަނބު ނުލިބިއްޖެނަމަ،

މިފަހަރު ބޭރު އަނބު ބޭނުންކޮށްގެން 'މެންގޯ އައިސް-ކްރީމް' ތައްޔަރުކޮށްލާށެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

  • 2 ސައި ސަމުސާ ކޯންފްލަރ
  • 1 ޖޯޑު ކިރު (ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ ކިރެއް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ)
  • 3 ޖޯޑު ކިރު
  • 3/1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1 އަނބު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ޖޯޑެއްގެ ތެރެއަށް ކޯންފްލަރ އާއި 1 ޖޯޑު ކިރު އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ތެއްޔަށް 3 ޖޯޑުގެ ކިރުއަޅައިގެން މެދު މިނެއްގައި ކައްކާލާށެއެވެ. ކައްކާއިރު ހުއްޓާނުލާ ގުޅަ ނުވާހެން ހަލަމުން ދާށެއެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އަޅައިގެން ހަލާށެއެވެ.

އެއަށްފަހު ކުރިން ގިރި ކޯންފްލަރ ޖޯޑު އޭގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެއެވެ. މިގޮތަށް އޮލަ ވަންދެން 7 މިނިޓް ކައްކާލުމަށް ފަހު ހިހޫ ކޮށްލާށެއެވެ. އަނބާ އެއްކޮށް މިކްސަރަށް އެޅުމަށްފަހު ގިރާލާށެއެވެ. ގިރާނިމުމުން ކޮންޓެއިނާއަކަށް އެޅުމަށް ފަހު، 2 ގަޑިއިރު ފިނިކޮށްލާށެއެވެ. 2 ގަޑިއިރުވުމުން އަނެއްކާވެސް މިކްސަރަށް އެޅުމަށްފަހު 30 ސިކުންތު ވަންދެން ގިރާލާށެއެވެ. އޭރުން ހުންނާނީ އޮމާންކޮށް ކްރީމީކޮށްނެއެވެ.

ދެން އަނެއްކާވެސް ކޮންޓެއިނާ އަށް އެޅުމަށް ފަހު، މަތި ރެޕްކޮށްލާށެއެވެ. ރެޕްކުރުމަށް ފަހު މަތިޖަހާފައި، 8 ގަޑިއިރަށް ގަނޑުކުރާ ބަޔަށް ލާށެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.