ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗިކަން ޓިއްކާ ކްރެޕް

 • ކުކުޅުގެ ބަދަލުގައި މަސް، ބީފް އަޅައިގެން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2020 | ހޯމަ 12:20 | 3,760

ޗިކަން ޓިއްކާ ކްރެޕް - ޔޫޓިއުބް

ކުކުޅުގެ ކެއުންތައް މީރު ފަރާތްތަކަށް މި ހެދިކާ ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

 • 1 ޖޯޑު ފުށް
 • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
 • 1 ބިސް
 • 2/1 ޖޯޑު ފެން
 • 2 /1 ޖޯޑު ކިރު (ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ކިރެއްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
 • ލޮނު ( ރަހަލާވަރަށް)
 • 150 ގްރާމް ޗިކަން (ބޯންލެސް، ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2/1 ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
 • 1 ސަމުސާ ރެޑް ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • 1 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 1 ސަމުސާ ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ކާރޑް
 • 2/1 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި )
 • 1 ކެޕްސިކަމް ( ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި )
 • 2/1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 1 ގްރީން ޗިލީ (ކޮށާފައި)
 • 2/1 ޖޯޑު މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް (ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޗީޒް އެއްވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

މިކްސްޗަރު ތެރެއަށް ފުށް، ބަޓަރު، ބިސް، ފެން، ކިރު އަދި ލޮނުއަޅައިގެން އޮމާންކޮށް ގިރާލާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ބޯތައްޓަކަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ކުކުޅު ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް، ކުކުޅުގެ ތެރެއަށް ގަރަމް މަސާލާ، ޗިލީ ޕައުޑަރ، ލެމަން ޖޫސް، ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް، ކާރޑް އަޅައިގެން މޮޑެލުމަށްފަހު، 10 މިނިޓް ބައިންދާށެވެ.

ދެން ކުކުޅު ހަނާކޮށްލަން ތަވައަކަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު މެރިނޭޓް ކުރި ކުކުޅު އަޅާލާށެވެ. ކުކުޅު ރަނގަޅަށް ރޯފިލުމުން އޭގެ ތެރެއަށް، ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، އަސޭމިރުސް، ގްރީން ޗިލީ އާއި ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އަޅައިގެން މަޑު ގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ. 2 މިނިޓް ވަންދެން މަތި ޖަހައިގެން ކެއްކުމަށްފަހު، އުނދުނުން ބާލާށެވެ.

ދެން ފިއްސަކުން ތަވާގައި، ތެޔޮ ހޭކުމަށްފަހު، ކުރިން ގިރި ފުށް އުނދުޅިއަކުން ތަވާގެ ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ޢާދައިގެ މަތިން ތުނި ރޮށި ފިހޭހެން ދެ ފުށް ފިހެލާށެވެ. ފިހޭނީ މަޑު ގިނީގައެވެ.

ދެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ކުކުޅު މަސްގަނޑު ތެރެއަށް ޗީޒް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުޑަ ބޯތައްޓެއްގައި އެއް ސަމުސާ ފުށާއި، ފެން ފޮދެއް އަޅައިގެން ކުޑަކޮށް އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ކުރިން އެޅި ފޮޅީގެ ތެރެއަށް ކުކުޅު މަސް ދެ ސަމުސާ އަޅައިގެން ކީމިޔާ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅައިގެން 2 މިނިޓް މަތިޖަހާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އަދި މަޑު ގިނީގައި ދެފުށް ރަނގަޅަށް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.