ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ފްލަފީ މިލްކް ބަނަސް

  • މި ބަނަސް ކިރު ސަޔާ ޖަހައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރު ވާނެ

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2020 | ހޯމަ 11:02 | 47,501

ފްލަފީ މިލްކް ބަނަސް - ޔޫޓިއުބް

ހަވީރުގެ ސަޔަށް ދިވެހިން ޢާންމުކޮށް ބަނަސް ކައި އުޅެއެވެ. އަނގަޔަށް މީރު މި ބަނަސް މި ފަހަރު ތަރާވީސް ގަޑީގައި ކިރު ސައިތައްޓަކައި ޖަހާލައިގެން ކާލަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެއެވެ. މި ބަނަސް ގޭގައި ވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

  • 2 ޖޯޑު ބްރެޑް ފްލަރ ( އާދައިގެ ފުށް ވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ)
  • 2 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
  • 1 ސަމުސާ އީސްޓް
  • 1 ޖޯޑު މިލްކު
  • 1 ބިސް (ރީނދޫ ބައި އެކަނި)
  • 3 ސަމުސާ ބަޓަރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުށްގަނޑު ތެރެއަށް ހަކުރު، އީސްޓް، ބިސް، ކިރު އަޅައިގެން އޮމާންވަންދެން މޮޑެލާށެވެ. ފުއްގަނޑު އޮމާންވުމުން ބަޓަރު އަޅައިގެން އަނެއްކާ ވެސް މޮޑެލާށެވެ. މޮޑެ ނިމުމުން ފުށްގަނޑު ބޯތައްޓަކަށްލާ މަތި ޖެހުމަށްފަހު އެއް ރޭވަންދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ބަނަސް މިހާރު އޮންނާނީ ފުފިއެވެ. އެއަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް ފުށްގަނޑު މޮޑެލުމަށްފަހު ބަނަސް ހަދަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގުޅަ ހަދާލާށެވެ. ގުޅަ ހެދުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ޗޮކްލެކްޓް ކްރީމް ވެސް ބޭނުންނަމަ އެޅިދާނެއެވެ. ބަނަސްތެރެއަށް ކާން ބޭނުންވާ ވައްތަރެއްގެ ފްލޭވަރ އެއް އެޅިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭގައި ގުޅަތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު 150 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި 30 މިނިޓް ވަންދެން އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ.

ފިހެ ނިމުމުން ބަނަސް މަތީގައި ފިއްސަކުން ގޯލްޑަން ސިރަޕް އާއި ފެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 3 މިނިޓް ވަންދެން އަވަނުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޓްރޭ ނަގާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.