ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ކެބެޖް ބޯކިބާ

 • ކެބެޖް ބޯކިބާގައި މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ކ. މާލެ | 10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 12:48 | 23,915

ކެބެޖް ބޯކިބާ - ޔޫޓިއުބް

'ކެބެޖް ކޭކް' އަކީ ވެސް މަދުން ނަމަވެސް ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެކެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ގޭގަ ތިބެގެން ކެބެޖް ބޯކިބާ ޓްރައިކޮށްލާށެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

 • 1/4 ކެބެޖް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • ޕާސްލޭ
 • 1 ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ފަޅި ލުނބޯ
 • 2 ބިސް
 • 150ގްރާމް ޕްލޭން ޔޯގަޓު
 • 120 ގްރާމް ފުށް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 އަސޭމިރުސް
 • 2 ދަޅު މަސް (ތެޔޮ)
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 3 ސަމުސާ ތެޔޮ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކެބެޖްތައް ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ރީތިކޮށް ދޮވެލާށެއެވެ. ދެން އޭގެތެރެއަށް ޕާސްލޭ، ލޮނު، ފިޔާ، ގިތެޔޮ މިރުސް، އަސޭމިރުސް، ލުނބޯ، މަސް، އަޅައިގެން މޮޑެލާށެވެ. ދެން ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ބިސް، ޔޯގަޓް، ފުށް އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން އެއްކޮށްލި ކެބެޖެގެ ބައި އަޅާލާށެވެ. ދެން 180 ޑިގްރީގައި 40 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.