ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޕޮޓޭޓޯ ޕޭން ކޭކް

 • މަދު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މި ޕޭންކޭކް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 10 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 11:56 | 3,339

ޕޮޓޭޓޯ ޕޭން ކޭކް - މިއީ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ޕޭން ކޭކެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

އަލުވި ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ބާވަތު ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރެއެވެ. ޕޮޓޭޓޯ ޕޭންކޭކަކީ ވެސް މިގޮތަށް ގޭގައި ޓްރައިކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

 • އަލުވި (ބޮޑު)
 • 2 ސަމުސާ ސޯއީ ސޯސް
 • 1 ފަޅި ލުނބޯ
 • 1 ގްރީން އޮނިއަން (ކޮށާފައި)
 • 1 ހުދު ފިޔާ (ކޮށާނީ އެހާ ތުނިކޮށް ނޫން)
 • 1 މިރުސް
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސަމުސާ ލޮނު (ކުޑަ)
 • 1 ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
 • 3 ސަމުސާ ތެޔޮ

ސޯސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ސޯޔާ ސޯސް، ލުނބޯ، ފިޔާ، ގްރީން އޮނިއަން، މިރުސް، ހަކުރު އެޅުމަށްފަހު ސަމުސަލުން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން މަތިޖަހާފައި އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާށެއެވެ.

ޕޮޓޭޓޯ ޕޭންކޭން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އަލުވީގެ ތޮށިގަނޑު މަށާލުމަށްފަހު ހޫނު ފެން އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާށެވެ. އިރުކޮޅަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ގާނާލާށެވެ. ދެން ބޯތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ހުދު ފިޔައެއްގެ އެއް ފަޅި ގާނާލުމަށްފަހު، ކޯން ފްލަރ އާއި ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތަވައަކަށް 3 ސަމުސާ ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، ބިސްގަނޑު ފިހޭހެން ދެ ފުށް ރަނގަޅަށް ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ޕިއްޒާ ހުންނަހެން ފޮތި ކަފާލާށެވެ. ދެން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސޯސް އޭގެ މައްޗަށް އަޅައިގެން ކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.