ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗީޒީ ޗިކަން ބައިޓްސް

 • ރޯދަ ވިއްލަން ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް!

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 11:51 | 3,022

ޗީޒީ ޗިކަން ބައިޓްސް - ޒުނާނާ ޒާލިފް

މިއީ ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހް ޑިޝްއެކެވެ.

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 2 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ބިސް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1/3 ޖޯޑު ތެޔޮ
 • 1/3 ސައިސަމްސާ ޔީސްޓު
 • ފެން (ދިޔާނުވާވަރަށް)

ފިލިންގ ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • ބައިކިލޯ ބޯންލެސް ކުކުޅު
 • 4-3 ހިކަނދިފަތް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ސޯޔާސޯސް
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުޅިކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް)
 • ބައި ކެޕްސިކަމް
 • 1/3 ރީނދޫ ބޮޑު މިރުސް
 • 4 ލޮނުމެދު
 • ލޮނު، އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)
 • ތެޅި މިރުސް ކޮޅެއް (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސައިސަމްސާ މަސްޓަރޑް
 • ޗެޑަރ ޗީޒް (ބޭނުން ވަރަކަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އެއްކޮށްލާފައި މޮޑެލާށެވެ. ފުއްގަނޑު 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ރެސްޓްކުރާށެވެ.

ފިލިންގް ހަދަން ފިޔާ، މިރުސް، ކެޕްސިކަމް، ލޮނުމެދު އަދި ބޮޑުމިރުސް ކޮޅު ހިމުންކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ވަޅޯކޮށްލާށެވެ، އެއަށްފަހު ދެން ހުރި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާށެވެ. ތަރުކާރީކޮޅު މީރުވުމުން ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަދި ތެޅި މިރުސް އެއްކޮށްލާ، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އަޅާފައި ހާވާލާށެވެ. ވަކިން ތެއްޔެއްގައި ކުކުޅުކޮޅު ކިއުބްކޮށް ކޮށާލާފައި ތެލުލާށެވެ. ދެން ސޯސްގަނޑާއެއްކޮށްލާށެވެ.

ފުއްގަނޑުން އެއްވަރުގެ ގުޅަ ވަށާށެވެ. އަދި ގުޅައިގެ އެތެރެއަށް ކުކުޅުމަސްކޮޅުއަޅާފައި ބައްދާލާށެވެ. ކޮންމެ ފުއްގުޅައެއްގެ މައްޗަށް ޗީޒް ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ.

ގުޅަތައް ޓްރޭއެއްގައި އެތުރުމަށްފަހު 180 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި، 20-30 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.