އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

  • މިހާރުވެސް މާލޭގައި 3 ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް އެބަހުރި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:00 1,837

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ހިންގާ މެރީ ބްރައުން - އެމްއެންޑީއެފް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންގެންދާ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާމިރު މަންސޫރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ތިން ފްރައިޗައިސްގެ ބްރާންޗްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

މިފްރަންޗައިސް ހުޅުވިގެންދާއިރު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ކޮފީ ޝޮފްތަކާއި ބާބެކިއު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އަދި ބްރެޑް ތީމްގެ ފްރަންޗައިޒްވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން މިހާރުވެސް ތިން ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަމުންގެންދެ އެވެ. މޭރީ ބްރައުން، ސީކްރެޓް ރެސިޕީ އަދި ޕިއްޒާ މިއާ އަކީ ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ތިން ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓެއެވެ.

 

 

އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް ހުޅުވޭ ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވޭނީ ކިހާ ތާނކުކަމެއް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަކީ ރާއްޖެއަށް ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް