ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2020 | ބުދަ 14:11
ޕިއްޒާ ކަޓްލަސް
ޕިއްޒާ ކަޓްލަސް
ޔޫޓިއުބް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޕިއްޒާ ކަޓްލަސް
 
ކުކުޅުގެ ބަދަލުގައި ބީފް އަދި ސޮސެޖްވެސް އެޅިދާނެ
 
މިއީ ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަ އެއްޗެއް

މިއީ ޕިއްޒާ ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މީރުވާނެ ވައްތަރެކެވެ. ބީފް އަދި ސޮސެޖްވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އެމީހާކަށް ކަމުދާ ބާވަތެއް އެޅިދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2/1ކިލޯ އަލުވި ( ފެނުކެއްކުމަށްފަހު ޗަސްކޮށްފައި)
 • 1 ޖޯޑު ކުކުޅު (ކެއްކުމަށްފަހު ކުދިކޮށްފައި)
 • 2/1 ޖޯޑު މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް
 • 2/1 ޖޯޑު ޗެޑަރ ޗީޒް
 • 1 ކެޕްސިކަމް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ޓޯމާޓޯ ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2/1 ސަމުސާ އޮރިގާނޯ
 • 1 ސަމުސާ ލޮނު
 • 1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 2/1 ޕިއްޒާ ސޯސް
 • 2 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • ބްރަޑް ކްރަމްބްސް
 • 1 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފެނުކެއްކި އަލުވީގެ ތެރެއަށް ލޮނު، އަސޭމިރުސް، އަޅައިގެން މޭޝްކޮށްލުމަށްފަހު އެއް ފަރާތުގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު، ކުކުޅު، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، ޓޮމާޓޯ އަޅައިގެން ހަނާކޮށްލާށެވެ. 3 މިނިޓްވަންދެން ހަނާކުރުމަށްފަހު، ޕިއްޒާ ސޯސް، އަޅައިގެން މިކްސް ކުރުމަށްފަހު، 2 މިނެޓުވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން މަސްގަނޑު ނަގާ ވަކި ތައްޓަކަށް އަޅާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު އަލުވިން ފުށް ގުޅައެއް ވަރަށް ނަގާ ފަތާކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ޗީޒް، އޮރިގާނޯ އާއި ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅު މަސްގަނޑުން އެތިކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. މިގޮތަށް އެޅުމަށްފަހު އަލުވި ގުޅަ ބައްދާލުމަށްފަހު ގުޅަ ފަތާ ކޮށްލާށެވެ. މޭޝްކޮށްފައި ހުރި އަލުވިން މިގޮތަށް ގުޅަޖަހާލާށެވެ.

ދެން ގުޅަތައް ފުށުގެ ތެރެއަށްލުމަށްފަހު، ބިސް ރަނގަޅަށް ހޭކުމުން، ޕާން ކުޑި ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ތެޔޮ އެއްޗެއްގައި ކަޓްލަސް ތެލުލާ ގޮތަށް ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް