ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ސްޓްރެސް ފިލުވަން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ސްޓްރެސް ފިލުވާލަން ބޭނުންތަ؟

  • ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މެޑިޓޭޓް ކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 21:06 | 3,778

މެޑިޓޭޓް ކުރަނީ - ވެލްއެންޑްގުޑް.ކޮމް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއި އެކު ސަރުކާރުން މާލެ މި ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ.

މި ފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަބަދު ގޭގައި ތިބޭ އިރު ކަންކަމާ މާބޮޑަށް ސްޓްރެސްވާ ގޮތް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. މީހާއަށް ކުރެވޭ ތަފާތު އެކިއެކި ޚިޔާލްތަކާއި ލިބޭ މައުލޫމާތުތަކުން މިހާއަށް ލިބޭ ހާސްކަމާއި އެހެނިހެންވެސް ދިމާވާ ސިކުނޑިއަށް އުނދަގޫ ކުރަނިވި ކަންކަމުން މީހާ ސްޓްރެސްވުމުން ދުރުހެލި ވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށް ސްޓްރެސް ފިލުވާލުމަށް ދުވާލުގެ ކޮންމެވެސް ވަގުތެއްގައި މެޑިޓޭޓް ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ހަމަހިމޭންތަނެއްގައި އިށީންދެ ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެ ލޯމަރާލުމަށްފަހު ހުރިހާ ޚިޔާލްތަކާއި ދުރަށް ޖެހިލާށެވެ. އެއަށްފަހު ނޭވާ ލާއިރު ހަމައެކަނި އެކަމަށް ފޯކަސްކޮށް، ހަޑިގަނޑުގެ އެކިއެކި ބައިތަކަށް ފޯކަސް ކުރަމުން ގެންދާށެވެ. މެޑިޓޭޓް ކުރުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 5-10 މިނެޓް ހޭދަކުރެވިދާނެެއެެވެ.

ސިއްޚަތާއި ބެހޭ މާހިރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މެޑިޓޭޓް ކުރުމަށް އެންމެ ރނގަޅު ވަގުތަކީ ހެނދުނުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ނަމަވެސް ކަމަކާއި މާބޮޑަށް ސްޓްރެސްވެ، މީހާ ރުޅިގަދަވެ ނުވަތަ ކަމަކާއި މާބޮޑަށް ދެރަވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ވަގުތެއގައި ވެސް މެޑިޓޭޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.