ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ފަޅޮލުން ލިބޭ ފައިދާތައް

ހަންގަޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ފަޅޯވަރެއް ނެތް!

  • ދިފާއީ ނިޒާމް ވަރުގަދަކޮށްދޭ
  • ފަޅޮލުގައި ވިޓަމިންގެ ގިނަ މާއްދާތައް އެކުލެވިގެންވޭ
  • ހަންގަޑުގައި ރޫޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ

ކ. މާލެ | 2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:31 | 4,474

ފަޅޯ - ގޫގުލް

ފަޅޮލަކީ ފަސޭހައިން ހެއްދޭ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު މޭވާގެ ބާވަތެކެވެ. ފަޅޮލުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ވިޓަމިން ސީ އާއި ވިޓަމިން އޭ ވިޓަމިން އީ ގެ އިތުރުންވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެތައް މާއްދާތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ކެއުމުގައި ފަޅޯ ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ފަޅޮލުން ލިބޭ ފައިދާ ތަކަށް ބަލާއިރު، ފަޅޯކެއުމުން ގައިގެ ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ކުލަ އަލިކޮށްދީ، ހަންގަޑުގައި ރޫޖެހުން މަދުކޮށްދީ، ހަންގަނޑު ވާން ކޮށްދެއެވެ. ފަޅޮލުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފެނާއި ފައިބަރ އެކުލެވޭއިރު، ކެލަރީސް މަދުވާނެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ހަޖަމުކުރުމުގެ ބައި ރަނގަޅުކޮށްދެއެވެ. އަދި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ފަޅޯ ކެއުމުން ދިފާޢީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކޮށްދެއެވެ. އިންފެކްޝަންތަކުން ދިފާޢު ވުމަށްވެސް ފަޅޯ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ފަޅޮލުގައި ހިމެނޭ ޕޮޓޭސިއަމްގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެއެވެ. ފަޅޮލުގައި ހިމެނޭ ނިއުޓިރިއަންޓްސް ސަބަބުން ލޭގައި ހުންނަ ހަކުރާއި، ކޮލެސްޓްރޯލްގެ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައިދެއެވެ. ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެސް ފަޅޮލުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ވިޓަމިންގެ މާއްދާތަކުން އެހީތެރިވެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ފަޅޮލުގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން އޭ އާއި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ފެނުން ސާފުކޮށްދިނުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދެއެެވެ.

ފަޅޮލަކީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްގެން ކެއުމަށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ މޭވާ އެކެވެ. ފަޅޯ ކޮށައިގެން ކެއުމުގެ އިތުރުން ފަޅޮލުން ޖޫސްވެސް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ. ސެލެޑް ތައްޔާރު ކުރުމަށްވެސް ދޮންނުވެ ހުންނަ ފަޅޯ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.