ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށް . ގްރީންޓީ ބުޔުން

ޒުވާންކަންމަތީ ހުންނަން ބޭނުންތަ؟ ގްރީން ޓީއެއް ބޯލާ!

 • ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީވެދޭ
 • ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްދޭ
 • ގިނަ ބަލިތަކުން ދިފާއުވުމަށް އެހީއަކަށްވެދޭ

ކ. މާލެ | 1 މެއި 2020 | ހުކުރު 21:00 | 3,542

ގްރީން ޓީ - ނެޗުރަލް ފުޑް ސީރީޒް

ޒުވާންކަންމަތީ ދުޅަކެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގްރީން ޓީ ބުއުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ގްރީން ޓީގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ ބުއިމެކެވެ.

ގްރީން ޓީ އިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު:

 • ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުން
 • ކެންސަރު ޖެހުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން
 • ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން
 • ބޮޑުކަމު ދިއުމަށް ފަސޭހަވުން
 • ނޭވާލާއިރު ދުވާ ނުބައި ވަހުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުން
 • ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްދިނުން
 • ހަކުުރު ބަލިން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން
 • ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން

ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މާހިރުން އިރުޝާދު ދޭގޮތުގައި ދުވާލަކު 3-4 ގްރީން ބުއިމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ޒުވާންކަންމަތީ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ބުއިމެކެވެ.

ގްރީން ޓީ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޖޯޑަކަށް ޓީ ލީވްސް ނުވަތަ ޓީބޭގް ލުމަށްފަހު ހޫނު ފެން އަޅައި 3 މިނެޓް ބެއްޓުމުން ގްރީން ޓީ ހުންނާއި ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.