އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށް . ގްރީންޓީ ބުޔުން

ޒުވާންކަންމަތީ ހުންނަން ބޭނުންތަ؟ ގްރީން ޓީއެއް ބޯލާ!

 • ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީވެދޭ
 • ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްދޭ
 • ގިނަ ބަލިތަކުން ދިފާއުވުމަށް އެހީއަކަށްވެދޭ

ކ. މާލެ | 1 މެއި 2020 | ހުކުރު 21:00 | 1,938

ގްރީން ޓީ - ނެޗުރަލް ފުޑް ސީރީޒް

ޒުވާންކަންމަތީ ދުޅަކެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގްރީން ޓީ ބުއުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ގްރީން ޓީގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ ބުއިމެކެވެ.

ގްރީން ޓީ އިން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު:

 • ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުން
 • ކެންސަރު ޖެހުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން
 • ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން
 • ބޮޑުކަމު ދިއުމަށް ފަސޭހަވުން
 • ނޭވާލާއިރު ދުވާ ނުބައި ވަހުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުން
 • ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްދިނުން
 • ހަކުުރު ބަލިން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން
 • ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުން

ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މާހިރުން އިރުޝާދު ދޭގޮތުގައި ދުވާލަކު 3-4 ގްރީން ބުއިމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ޒުވާންކަންމަތީ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ބުއިމެކެވެ.

ގްރީން ޓީ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޖޯޑަކަށް ޓީ ލީވްސް ނުވަތަ ޓީބޭގް ލުމަށްފަހު ހޫނު ފެން އަޅައި 3 މިނެޓް ބެއްޓުމުން ގްރީން ޓީ ހުންނާއި ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.