ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 15:30
ލަވަހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ނޮބެލް އިނާމު ލިބުނު ފުރަތަމަ މީހަކީ ޑިލަން
ލަވަހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ނޮބެލް އިނާމު ލިބުނު ފުރަތަމަ މީހަކީ ޑިލަން
ގޫގުލް
ބޮބް ޑިލަންއަށް ނޮބެލް އިނާމު
ތިން މަހަށްފަހު ބޮބް ޑިލަން ނޮބެލް އިނާމާ ހަވާލުވެއްޖެ
 
ޖޫން މަހުގެ ކުރިން އޭނާގެ ތަގުރީރު ނުދެއްވައިފި ނަމަ އޭނާއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާމު އަނބުރާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެ
 
މި އެވޯޑާއެކު 900،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބިގެން ދާނެ

ހަފްލާ ބޭއްވިތާ ތިންމަސް ފަހުން، ބޮބް ޑިލަން އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ނޮބެލް އިނާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފި ކަމަށް ސްވިޑްންގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އޭނާއަށް މެޑެލް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސްޓޮކްހޯމްގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކޮންސެޓެއްގެ ކުރިން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސްވިޑިޝް އެކެޑެމީގެ އޮފިޝަލުން ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާއްމުކޮށް އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ތަގުރީރެއް އޭނާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި އެވޯޑާއެކު 900،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާގެ ތަގުރީރު ފަހުން ރެކޯޑްކޮށްގެން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ކުރިން އޭނާގެ ތަގުރީރު ނުދެއްވައިފި ނަމަ އޭނާއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާމު އަނބުރާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ޑިލަން ވަނީ އިނާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ސްޓޮކްހޯމްގެ ވޯޓަރފްރޮންޓް ވެނިއުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮންސަޓެއް ދީފައެވެ.

ލަވަހަދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ނޮބެލް އިނާމު ލިބޭ ފުރަތަމަ މީހަކީ ޑިލަންއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް