ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 03:08
ރައުދާ ދަންޖެހިފައި ހުރި ކޮޓަރި
ރައުދާ ދަންޖެހިފައި ހުރި ކޮޓަރި
ވީޑިއޯ ސްކްރީން ޝޮޓް
ރައުދާގެ މަރު
ރައުދާ މަރުވެފައިވަނީ ދަންޖެހިގެން: އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓް
ޖަނާޒާގައި އާއިލާއާއި ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވި
އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓު ލިބުނީ ރައުދާގެ ޖަނާޒާ ނިމުނު ފަހުން
ރައުދާ މަރުވީ އޭނާ ކިޔަވަން ހުންނަ ކޮލެޖުގެ ހޮސްޓެލްގައި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން ދިޔަ ރައުދާ މަރުވެފައިވަނީ ދަންޖެހިގެން ކަން އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓުން ކަރަވަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮޓޯޕްސީ ހެދި ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ނޫހެއް ކަމަށްވާ، ދަ ޑެއިލީ ސްޓަރގައިވާ ގޮތުން އޮޓޯޕްސީ ހަދާފައިވަނީ ރާޖްޝާހީ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ރައުދާ އާތިފު މަރުވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން ކަން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފޮރެންސިން މެޑިސިން ހެޑް، ފްރޮފެސަރ މަންސޫރު ރަހްމާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ނޫހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓް ނެރެފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޭތެމްހާ ގަބުރުސްތާނުގައި ރައުދާ ވަޅުލިފަހުންނެވެ. ރައުދާގެ ޖަނާޒާގައި އޭނާގެ އައިލާގެ 11 މެންބަރުން ބައިވެރިވި ކަމަށްވެސް ދަ ޑެއިލީ ސްޓަރގައި ބުނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ރާޖްޝާހީ މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޕޮލިސް، އާމިރު ޖަފަރު އާއި ހަވާލާދީ އެނޫހުގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ރައުދާ އަކީ އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ސިއްހީ ދައިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން ދިޔަ ދަރިވަރެކެވެ. 

ވިލުނޫކުލައިގެ ލޮލުގެ ވެރިޔާގެ ގޮތުން ރައުދާ މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިރު އޭނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ނޫސް ވޯގް އިންޑިޔާގެ ބޭރުގަނޑުން ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އެއީ މިފަދަ މަޝްހޫރު މަޖައްލާއަކުން ރާއްޖޭގެ މޮޑަލެއް ފެނިގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރައުދާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޚަބަރާއެކު އެތައް ބަޔަކަށް ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ރައުދާގެ މަރުގެ ޚަބަރު ބައިނަލް އަގްވާމީ މީޑިއާތަކުންވެސް ވަނީ ކަވަރު ކޮށްފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް