ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 21:53
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ
ޓްވިޓަރ
ޤާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން
ޤާސިމް އިބްރާހިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި
ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު
ޤާސިމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ މިރޭ 9:00 އަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެނެއްކާ ވެސް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ. 

 

ޤާސިމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަވާފައިވާކަން، ޤާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް ވަނީ ޓުވީޓްކުރައްވާފަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ޤާސިމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް ފޮނުވާފައިވަނީ މިރޭ 9:00 އަށްކަމަށެވެ.

 

 

ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރު ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ރިޝްވަތުދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދެއްވުމުގެގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ރިޝްވަތުދެއްވުމަށް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އިތުރު ދައުރަކަށް އެ މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ޕާޓީގެ ތެރެއިން ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވިދާޅުވި ވާހަކައެއް ކަމަށްވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް