ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ރައީސް ޒޫމާ

ކަރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  • ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމުން ރައީސް ޒޫމާއަށް އިތުރު ޕްރެޝަރ
  • ޒޫމާގެ މައްޗަށް ކަރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައި

ކ. މާލެ | 1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 05:56 | 2,785

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާ - ގޫގުލް

ބައިނަލް އަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ އިހްތިރާމް ހޯއްދަވާފައިވާ، ދެކުނު އެފްރިކާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޕްރަވިން ގޯދަން ރައީސް ޖެކޮބް ޒުމާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަގާމުން ވަކި ކުރައްވާ ކެބިނެޓަށް އިތުރު ބަދަލުތައް ގެންނަވައިފިއެވެ.

ކަރަޕްޝަންގެ އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފައިވާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޒޫމާ ކެބިނެޓަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގެންނެވި ބަދަލަކީ ޒޫމާގެ ފަހުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަކިފަރާތަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ފާޑު ކިޔާ މީހުން ބުނެފައިވަނީ، ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވީ، ރައީސް ޒޫމާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ މާލިޔައްތައް އިތުރަށް ބާރު ފޯރުއްވުމަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

 

 

ކަރަޕްޝަން އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާއްވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މަގާމުން ދުރުކުރެވުނު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޒޫމާގެ ކެބިނެޓުން ބޭރު ކުރެއްވުމުން ރައީސް ޒޫމާ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޕްރެޝަރ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓު ތަކުގައި ވެއެވެ.

ކެބިނެޓަށް ބަދަލު ގެންނަވެމަށް ފަހު ރައީސް ޒޫމާ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ބަދަލަކީ ގައުމުގެ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ހާލަތައް ހަލުއި އިސްލާހްތަކެއް ގެންނެވުމަށް ގެންނެވި ބަދަލެއް ކަމަށާއި މިއީ ފަގީރުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމުން ޒޫމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ރައީސް ޒޫމާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން ޒޫމާގެ ފަހުން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގަދަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަގާމުން ވަކި ކުރުމާއެކު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރަށް ހީނަރުކަން އަންނާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާމަ ކުރެއެވެ. އަދި މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން، 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ޒޫމާގެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ބައިބައިވުންތައް އުފެދިފައިވާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓް ތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކަރަޕްޝަނުން ފުރިފައިވާ ޒޫމާގެ ސަރުކާރު ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގެ ކުރިންވެސް ވައްޓާލުމަށެވެ.

ޒޫމާގެ ކެބިނެޓަށް އަލަށް އިސްކުރެވުނު ބޭފުޅުން ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.