ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން

ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު ދެ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންނަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާއިން ދީފި

  • ޗައިނާއިން ވަނީ ތިން ކުންފުންޏަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ހިއުމަން ޓްރައަލްސް ހަދަން ހުއްދަ ދީފައި
  • ޗައިނާގެ އިތުރުން، އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައިގެން ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެމެރިކާގައި
  • ވެކްސިންއެއް އުފައްދުނު ނަމަވެސް، މާސް ޕްރޮޑަކްޝަން ފަށަން 18 މަސް ދުވަސް ނަގާނެ: މާހިރުން

ކ. މާލެ | 14 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 11:15 | 9,186

ޗައިނާ ގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު - ޓްވިޓަރ

ކޮވިޑް-19 ގެ ދެ ވެކްސިންއެއް އިންސާނުންނަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

ޗައިނާ ގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޝިންހުވާ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ނަމަ، ދެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައިގެން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ހުއްދަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏަކީ ބެއިޖިންގ ގައި ހުންނަ ސިނޮވަކް ބަޔޯޓެކް އެވެ. އަނެއް ކުންފުންޏަކީ ޗައިނާ ނެޝަނަލް ފަރމަސޫޓިކަލް ގްރޫޕް ގެ އެފިލިއޭޓް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ވޫހާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބަޔޮލޮޖިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެވެ.

ޗައިނާ އިން ވަނީ ނިމިދިޔަ މަރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެއް އިންސާނުންނަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައެވެ. މި ވެކްސިން އުފައްދާފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ ޗައިނާޒް އެކެޑެމީ އޮފް މިލިޓަރީ ސައިންސަސް އަދި ހޮންގ ކޮންގ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބަޔޯޓެކް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ކަންސީނޯ ބަޔޯ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ.

ޗައިނާ ގެ އިތުރުން އިންސާނުންގެ ގަޔަށް ޖަހައިގެން ވެކްސިން މި ވަގުތު ޓެސްޓު ކުރަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާ ގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. މޮޑަރނާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުންފުނިން ވަނީ، ޔޫއެސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިއުޓްސް އޮފް ހެލްތު ގެ ހުއްދައާއެކު މަރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ސައިންސްވެރިންނާއި ޑޮކްޓަރުން ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މާހިރުން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ވެކްސިންއެއް ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތައަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރަށް އުފައްދަން ގާތްގަނޑަކަށް 18 މަސް ދުވަސް ނަގާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.