raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅު
ޗައިނާ އިން ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅު ނެގުމުގެ ބިރު
 
ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާގައި އަލަށް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 46 ށް
ރާއްޖެ އެމްވީ
21,128
ކ. މާލެ |
11 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 15:01
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން ތިބި ބައެއް
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާއެކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އެ ގައުމުގައި ނަގާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާގައި އަލަށް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 46 ށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އޭގެ ކުރީ ދުވަހު އަލަށް ބަލި ޖެހުނު ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 42 މީހުންނެވެ. އޮފިޝަލުން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި، ހުކުރު ދުވަހު ބަލި ޖެހުނު ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 42 މީހުންނަކީ ބޭރުން ގައުމަށް އެތެރެވި މީހުންނެވެ.

އޮފިޝަލުން ދެކޭ ގޮތުގައި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ލުއި ދިނުމާއެކު، ބޭރުން އެތެރެވި ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް މީހުން އިތުރުވުމާއި، ބަލީގެ ނިޝާން ކުރިން ފެންނަން ނެތް މީހުން ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވާން ފެށުމުންނެވެ.

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި މިހާރު ތިބި މީހުންގެ އަދަދަކީ 81953 އެކެވެ.

މެއިން ލޭންޑް ޗައިނާގައި ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ކޮވިޑް-19 އުފަންވި ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ފާއިތުވި 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލަށް އެއްވެސް ބަލި މީހަކު ފެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުންވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވާކަން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
67%
ދެރަ ވެއްޖެ
6%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް