ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބަލި ފަސޭހަވުމަށްފަހު އަލުން ބަލި ޖެހުން

ކޮވިޑް-19 ފަސޭހަވާ މީހުން އަނެއްކާ ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި

  • ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބަލި ފަސޭހަވީ ކަމަށް ބެލެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 91 މީހަކު އަލުން ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް

ކ. މާލެ | 10 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:38 | 7,935

ކޮވިޑް 19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޗައިނާގައި ވެކްސިން އަޖުމަ ބަލަނީ - ގްލޯބަލް ޓައިމްސް

ކޮވިޑް-19 ބަލި ފަސޭހަވާ މީހުން އަނެއްކާ ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް އިން ބުނެފިއެވެ.

މި ގޮތުން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބަލި ފަސޭހަވީ ކަމަށް ބެލެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 91 މީހަކު އަލުން ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މިހާތަނަށް 7000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލި ފަސޭހަ ވެގެން ދޫކޮށްލާފައި ވެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ އޮފިޝަލުންނަށް މިކަން މިހެން ދިމާވާ ސަބަބު އަދި ސާފުކޮށް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ހާމަ ކުރި އިރު، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެންޓަރ ފޯ ޑިސީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖިއޮން އިޔުން-ކީޔޯންގ ހުކުރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ބަލި ފަސޭހަވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އަލުން ވައިރަސް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ބެލެވެނީ، ހަށިގަނޑުގައި އަލުން ވައިރަސް އަށް ދިރުން ލިބެނީ ކަމުގައެވެ.

ކޮރެއާ ޔުނިވަރސިޓީ ގޫރޯ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޕްރޮފެސަރ ކިމް ވޫ ޖޫ ވިދާޅުވީ، އަލުން ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 91 އެއްގައި މިވަގުތު ހުރުން އެއީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި، މި އަދަދު ދާނީ މައްޗަށް ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުންނަށް އަލުން ބަލި ޖެހޭ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ގައުމުތަކުގެ ސައިންވެރިން ކުރަމުންދާ އިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ބައްޔަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ޓެސްޓް ހެދޭ ގޮތް ވުމަކީވެސް މީގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.