ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ބިދޭސީން

ކޮވިޑް-19: މާލެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ

  • މާލޭގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 536 ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވޭ
  • ވިލިމާލޭގެ 51 ތަނެއް ބަލައި މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވޭ
  • މިއީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް

ކ. މާލެ | 7 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 18:51 | 4,513

ބިދޭސީންތަކެއް - މުހައްމަދު ފަޒީން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވޮލަންޓިޔަރުން ބައިވެރިވެގެން ކުރެވެމުންދާ މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލެއާ ވިލިމާލެއާ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލައި އެބައިމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭސިޓީގެ މާލޭގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 536 ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ވިލިމާލޭގެ 51 ތަނެއް ބަލައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރޯގާގެ ޙާލަތުގައި ބިދޭސީންނަށް ދިމާވެދާނެކަމަކަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަސޭހަކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.