ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ވައިރަސްގެ ނަމުން ނަންދިނުން

އިންޑިއާގައި އެއްމާބަނޑު ދެބޭންނަށް ކޮރޯނާ އާއި ކޯވިޑް ކިޔައިފި

  • ދެކުދިން އުފަންވީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ލޮކްޑައުންގައި އިންޑިއާ ވަނިކޮށް

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 00:29 | 6,727

ޕްރީޓީ އޭނާ އަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން އުނގައްލައިގެން - ސިޓީނިއުސްރޫމް.ކޮމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ޗައްތިސްގަރު ގައި އުފަންވި އެއްމާބަނޑު އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ އާއި ކޮވިޑް ގެ ނަމުން ނަންދީފިއެވެ.

މި ހުސްވި މާޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެއް މާބަނޑު މި ދެކުދިން ލިބުނީ ޕްރިޓީ އާއި ވިނޭ ވަރުމާ ކިޔާ ޒުވާން ދެމަފިރިންނަށެވެ.

ނަން ދިން ގޮތް ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިއާ އަށް ކިޔައި ދެމުން ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ބުނީ، ދެކުދިން ވިހެއުމުގައި އެތައް އުދަނގުލެއް ކުރިމަތިވުމާއެކު، ދެ މަފިރިން ނިންމީ ދެ ކުދިން ލިބުނު ދުވަހަކީ ހަނދާނުން ނުފުހެވޭނެ ފަދަ ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް ކަމުގައެވެ.

އިތުރަށް ކިޔައިދެމުން، އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޕްރީޓީ ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް އަކީ ނުރައްކާތެރި ފުރާނަ އަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރެން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ސާފު ތާހިރު ކަމާއި ރީތި އާދަތައް މީހުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ދެ ކުދިން އުފަންވުމުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ސްޓާފުންވެސް ކޮރޯނާ އާއި ކޯވިޑް ގެ ނަމުން އެ ދެކުދިންނަށް ގޮވާ ހަދާތަން ފެނުމުން އެ ގޮތައް ނަން ކިޔަން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

މި ދެކުދިން އުފަންވީ ޗައްތިސްގަރުގެ ވެރިރަށް ރައިޕޫރުގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ބިމް ރާއޯ އަމްބެޑްކަރު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ދެ ކުދިން ނެގީ ސިޒޭރިއަން އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްގެންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވަނީ ވިހާ ގަދަވެގެން އެ އާއިލާ ގެއަށް މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.