އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ވިއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: އަމީރު

  • ހައްދާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް، ގަނެވޭނެ
  • އެސްޓީއޯއާއި އިކޮނޮކިމް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން
  • ލޯނުތައްނަގާ، އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ނަމަވެސް، ދަނޑުވެރި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ގޮވާލެއްވި

ކ. މާލެ | 1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 23:35 | 3,861

ކަރާ ދަނޑު - ޓްވިޓަރ

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތްއޮތުން ބަދަލުކުރުމަކީ އެމްޑިޕީގެ ވައުދެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ގަންނަ އުސޫލުން، ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވާއިރު، އެކަންތައް ކުރުމަށް އޭރު ރޭވިފައިހުރީ ވަކި ޓައިމްލައިންތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅުވައިގެން ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް، ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެސްޓީއޯއާއި އިކޮނޮކިމް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ލޯނުތައް ނަގާ، އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ނަމަވެސް، ދަނޑުވެރި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ހައްދާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވިކި، ބޭކާރު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމުން ދެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.