ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކޮވިޑް-19

'ކޮރޯނާ ޓައިގަރ ފޯރސް' ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލައްވައިފި

  • މި ފޯރސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް 'ޕާކިސްތާނު ސިޓިޒެން ޕޯޓަލް'ގައި ރެޖިސްޓަރ ވާންޖެހޭ
  • ޕާކިސްތާނުގެ 38 ހޮސްޕިޓަލެއް ވަނީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައި
  • މިހާތަނަށް 1800 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ފެނިފައި

ކ. މާލެ | 2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 09:28 | 5,020

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން - ބީޑީނިއުސް24

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރުމަށް 'ކޮރޯނާ ޓައިގަރ ފޯރސް' ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާނުންނަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އިމްރާން ޚާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިވަނީ ކޮރޯނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެގައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އަދި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރުމަށް 'ކޮރޯނާ ޓައިގަރ ފޯރސް' ގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

'ކޮރޯނާ ޓައިގަރ ފޯރސް' ގައި ބައިވެރިވުމަށް 'ޕާކިސްތާނު ސިޓިޒެން ޕޯޓަލް' ގައި ރެޖިސްޓަރ ވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ 1,800 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.