ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކޮވިިޑް-19

މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިންވުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި!

  • ޗެކިން ވެފައިތިބި ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބުކިންގެ މުއްދަތަށް ތިބެވޭނެ
  • ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކުންވެސް މި އެންގުމަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ
  • ޗެކްއިން ވުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް

ކ. މާލެ | 31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 17:35 | 2,259

މާފުށި - ޓްވިޓަރ

މުއްދަތެއްނެތް ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިންވުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

މިއީ އާންމު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން ނިންމެވި ނިންމެވުމެކެވެ. އެގޮތުން 31 މާޗުގެ 18:00 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިންވުން ހުއްޓައިލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އިތުރު ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިން ވުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގި ނަމަވެސް، މިހާރު މިފަދަ ތަންތަނުގައި ޗެކްއިން ވެފައި ތިބި ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބުކިން ހަދައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ތިބުމަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މީގެކުރިން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ސިޓީ ހޮޓެލްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިން ވުން މާރޗް 13 އިން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިދޭސީ އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ޗެކިން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ހުއްޓާލިއިރު، މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިނުވާ ދުވަސްތައް ވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.