ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 23:41
ފްލޫ ވެކްސިން ދިނުމަށް މާލޭގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވަނީ ފަށާފައި
ފްލޫ ވެކްސިން ދިނުމަށް މާލޭގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވަނީ ފަށާފައި
ގޫގުލް
ކުޑަކުދިންނަށް ފްލޫ ވެކްސިން
އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ފްލޫ ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން 10،000 އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ
އައިޖީއެމްއެޗުގައި މީގެ ކުރިން އިންފުލުއެންޒާއަށް ވެކްސިން ދީފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުންނަށް އެކަނި

ކުޑަކުދިންނަށް ފްލޫ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

 

އައިޖީއެމްއެޗުން ހާމަކުރީ، ފްލޫ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޢުމުރުން ހަ މަހާއި ތިރީސް ފަސްމަހާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ކޮންމެދުވަހަކުވެސް މެންދުރު 2.00 އިން ހަވީރު 5.00އަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

 

ވެކްސިން ޖަހަން ދާއިރު، ވެކްސިން ކާރޑާއި، ކުއްޖާގެ އައިޑީކާރޑު ގެންދިއުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

 

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މީގެ ކުރިން އިންފުލުއެންޒާއަށް ވެކްސިން ދީފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ. މިހާތަނަށް މާބަނޑު އަންހެނުންގެތެރެއިން އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހާމަކުރެއެވެ.

 

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިތުރުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ދަނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފްލޫ ވެކްސިން ޖަހައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އަންގާރަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެނިހެެން ކެޓަގަރީތަކަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންފުލުއެންޒާއަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް، ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭ، ދަމަނަވެށި، ސެނެހިޔާގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސްގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

 

ވެކްސިން ޖަހައިދޭ ތަންތަނުން ދުވާލަކު ދޫކުރާ ނަންބަރުގެ ތަފްސީލު ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އެގޮތުން ދަމަނަވެށީގައި މެންދުރު 13:00 އިން 14:00 އަށް ނަންބަރު ދޫ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 300 ނަންބަރެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖެހުން މެންދުރު 14:00 އިން 16:00 އަށް ކުރައްދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމަށް ފީއެއް ނަގާ އިރު އޭޑީކޭ ފިޔަވައި ވެކްސިން ދޭ އެހެން މަރުކަޒުތަކުން 140 ރުފިޔާއަށް ވެކްސިން ޖަހައިދޭ އިރު އޭޑީކޭގައި ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ 163ރ. އަށެވެ.

 

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އިންފްލުއެންޒާ އެޗްވަންއެންވަންއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން 10،000 އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވެ އެވެ. ވެކްސިން އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ވެސް ވަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން 4،000 ވައިރަސް ޓްރާންސްޕޯޓް މީޑިއަމް ވަނީ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

 

އެޗްޕީއޭ އިން ވެކްސިން ޖަހާދޭ ތަންތަން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ އިރު މިދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް އޭރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަމަނަވެށި އަދި އޭޑީކޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކިއުގައި އެތަށް އިރެއްވަންދެން ތިބެން ޖެހުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހިންހަމަނުޖެހުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް