ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 20:29
އެޑެން ހަޒާޑް، ރިއާލް މެޑްރިޑް އިން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިއެއް
އެޑެން ހަޒާޑް، ރިއާލް މެޑްރިޑް އިން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިއެއް
ސްކައި ނިއުސް
މެޑްރިޑުން ހަޒާޑު ހޯދުން
ހަޒާޑް ގަތުމަށް މެޑްރިޑުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ނުކޮށްފާނެ: ކަލްޑެރޮން
 
މެޑްރިޑުން ހަޒާޑްގެ ސޮއި ބޭނުންވޭ
 
ޗެލްސީ ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނެތް

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ގަތުމަށް ސްޕެއިންގެ ރިއާލް މެޑްރިޑް އިން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދުކުރަން އެއްބަސް ނުވެދާނެ ކަމަށް އެކުލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރާމޮން ކެލްޑެރޮން ބުނެފިއެވެ.

 

ކެލްޑްރޮން ބުނެފައިވަނީ މާލީ ގޮތުން މެޑްރިޑް އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަޒާޑް ހޯދުމަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑް އެކުލަބުން ޚަރަދު ނުކޮށްފާނެ ކަމަށެވެ.

 

ސްޕެއިންއާ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ބާރެއްކަމަށްވާ މެޑްރިޑުން ހަޒާޑްގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވިޔަސް ޗެލްސީއާ މެޑްރިޑާ ދެމެދު އަދި އެއްވެސް މަޝްވަރާތަކެއް ބޭއްވިފައިނުވާ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްގެ މަސްދަރުތަކާއި ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

މެޑްރިޑުން ހަޒާޑް ހޯދަން ބޭނުންވާއިރު އޭނާ ޗެލްސީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2020 ވަނަ އަހަރަށެވެ.

 

ސްޕެއިންގެ ކުޅިވަރު ނޫހެއް ކަމަށް މާސާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލުމަށް ޗެލްސީން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.

 

ނޫސްތަކުގައި އެހެން ޚަބަރުތައް ހުރިނަމަވެސް ޗެލްސީން އެކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް