ހޮނިހިރު 28 މާރޗް 2020
03 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 04
ފަތިސް 04:55
އިރުއަރާ 06:06
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - ކޮވިޑް-19

ޗާޓަރ ފްލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

  • ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް އެބަތިބި
  • ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
  • ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:41 6,751

ފުރަންވެގެން އެއާޕޯޓުގައި ބަޔަކު ހުއްޓިލައިގެން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޗާޓަރ ފްލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމަށް ވަކި ވަކި ފަރާތްތަކުން ޗާރޓާކޮށްގެން ދިވެހިން ގެނައުމަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަން އެދި ހުށައަޅާ ފްލައިޓްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން، ރާއްޖެއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމަން ދެން ރާއްޖެ އެތެރެ ނުވެވޭނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އެއާޕޯޓްތައް ބަންދުކޮށް އުދުހުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ދަތިތަކާއި ވަނީ ދިމާވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް