ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19

ޔޫއޭއީ ގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފި

  • ޔޫއޭއީ ގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 248ށް
  • ބުދަ ދުވަހު އިތުރު 50 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވޭ
  • ބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ޔޫއޭއީގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 24 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:51 | 400,984

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮވިޑް-19 ބްރޭކިންގ ބެނަރ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ) ގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ދިވެއްސަކު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްްތު އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ގައުމުގައި ތިބި 50 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި ހަތަރު މީހަކު ފަރުވާދީގެން ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ. އެ މީހުންނަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައިވެއެވެ. އަދި އެމީހުން ތިބީ ރަނގަޅު ޙާލަތުގައި ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ބުނީ، ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުން މިގޮތައް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހި މީހާގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި ޔޫއޭއީގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ޔޫއޭއީގައި އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި 50 މީހުންނާއެކު އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 248 އަރާފައެވެ. އެ އެންމެންނަށް ދަނީ މިހާރު ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މިއީ ދިވެއްސަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހުނުކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.