ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 15:35
ބޮލީވިއާގެ ކުޅުންތެެރިއެއް ހުއްޓުވަން އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ
ބޮލީވިއާގެ ކުޅުންތެެރިއެއް ހުއްޓުވަން އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އާޖެންޓީނާ ޕްރެޝަރަށް
ބޮލީވިއާ އަތުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް
 
ކޮލިފައިވުމަށް އިތުރު ހަރުފަތެއް ގިރަކުރަން ޖެހިދާނެކަމެއް
 
އާޖެންޓީނާ ވަނީ ފަސްވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޮލީވިއާ އަތުން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން އާޖެންޓީނާއަށް އެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

 

ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީއަށް ނުކުޅެވުނު މިމެޗުން އާޖެންޓީނާ ބަލިވީ 0-2 އިންނެވެ.

 

މެސީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗިލީއަތުން 0-1 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީއާ ދިމާލަށް ހަޑި ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން 4 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

 

ބޮލީވިއާ އަތުން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން އާޖެންޓީނާ ވަނީ އެޓީމުގެ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ 5 ވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. ކޮލިފައިންގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮތް އިރު މިއީ އާޖެންޓީނާއަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

 

ގްރޫޕްގެ ފަސްވަނައިގައި އާޖެންޓީނާ އޮތްއިރު، ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތީ ބްރެޒިލްއެވެ. ދެވަނަގައި ކޮލަމްބިއާ އޮތްއިރު ތިންވަނަ ލިބެނީ އުރުގުއޭ އަށެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ޗިލީއެވެ. ޗިލީ ހަތަރު ވަނައަށް އެރީ އަންގަރާ ދުވަހުގެ ރޭ ވެނުޒުއެލާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

 

ކޮލިފައިންގެ 4 މެޗު ބަކީ އޮތް އިރު ގަދަ ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނިއްޖެ ނަމަ، ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް އިތުރު ހަރުފަތެއް ގިރާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 

އާޖެންޓީނާ ހިމެނޭ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލިފައިން ގްރޫޕުން އެންމެ ކުރި ހޯދާ 4 ޓީމު އޮޓޮމެޓިކުން ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވާއިރު، ފަސްވަނައަށްދާ ޓީމަކަށް ޖެހޭ އެފްރިކާ ބައްރާ އޭޝިއާ އަދި އޯޝޭނިއާގެ މެދުގައި ޕްލޭއޮފް މެޗުތަކެއް ކުޅޭށެވެ.

 

އާޖެންޓީނާ ބޮލީވިއާ މެޗުގައި ބޮލީވިއާއަށް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ޖުއާން ކާލޮސްއާ މާސެލޯ މާޓިންސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް