ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ވިޔަފާރި - އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑާއި ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި

  • ޖޫނިއަރ މުވައްޒަފުންނަށާއި ލައިން ސްޓާފުންނަށް މިކަމުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެ
  • ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ބުރޫނާރާނެހެން ހިންގުމުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރާނަން: އެމްޕީއެލް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ | 18 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:07 | 1,564

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ވިޔަފާރި ބަނދަރު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި، ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ މި ނިންމުމަކީ މިހާރު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލުމަށް ފަހު، އެމްޕީއެލް މަސައްކަތްތަކަށް ޢާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވަންދެން ދެމި އޮންނާނެ ނިންމުމެކެވެ. ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކުޑަކުރަނީ 20 އިންސައްތައެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ލައިން ސްޓާފުންނާއި ޖޫނިއަރ އެއްވެސް މުވައްޒެއްގެ މުސާރައަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ކުންފުނިން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ބުރޫނާރާނެ ގޮތަކަށް މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.