ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19

އެމްއެމްއޭއިން ޚިދުމަތް ދޭނެ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް އިއުލާންކޮށްފި

  • މި މުއްދަތުގައި 3 ދުވަހެއްގައި އެމްއެމްއޭގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 18 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:00 | 1,996

އެމްއެމްއޭ - ސަން އޮންލައިން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ 19 މަރޗް އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މި މުއްދަތުގައި އެމްއެމްއޭއިން ޚިދުމަތްދޭނެ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި 3 ދުވަހެއްގައި އެމްއެމްއޭގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ދުވަސްތަކަކީ 19، 23 އަދި 26 ގައިކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

މި ދުވަސްތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީން އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ:

ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް (ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް) ހެނދުނު 09:30 އިން 11:30 އަށް.

ވަކިލާރި ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް: ހެނދުނު 09:30 އިން 11:00 އަށް،

ޖެމްސް ބޭނުންނުކުރާ އިދާރާތަކާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން އެމްއެމްއޭއަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އާއި އެހެނިހެން ތަކެތިބަލައިގަންނާނީ [email protected] މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.